ANAF propune, spre dezbatere publică, proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de  Administrare Fiscală privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum si metodologia şi procedura de înregistrare a acestora.

Solutia identificată a fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesati/decidenti, inclusiv cu asociatiile profesionale reprezentative din domeniul caselor de marcat.

Conceptul Registrului creează premisele respectării cerintei stipulate la art. 3^1  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, constituie fundamentul unei evidente la nivel national a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite:

–        identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal si care nu poate fi anulat/sters/realocat;
–        identificarea operatorului care functionează legal si livrează bunuri cu amănuntul si/sau prestează servicii direct către populatie;
–        colectarea de informatii despre starea de functionare a aparatului de marcat electronic fiscal si/sau a locului unde este amplasat/depozitat;
–        reducerea semnificativă  a posibilitătilor de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat si, în consecintă, va limita  potentialul de subdeclarare/nedeclarare a veniturilor;
–        corelarea informatiilor fiscale si a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar si prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;
–        diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii onesti prin valorificarea rezultatele analizelor;
–        securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informatiilor.

Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum si metodologia şi procedura de înregistrare a acestora are ca deziderate:
–        combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
–        simplificarea procedurilor si sporirea competitivitătii fiscale a mediului de afaceri;
–        cresterea calitătii serviciilor oferite contribuabililor;
–        dezvoltarea canalelor informatice de interactiune cu contribuabilii.

De asemenea, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de  registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe teritoriul României, precum si metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocratiei si optimizarea rersurselor Agentiei Nationale de Administrare Fiscală printr-o comunicare electronică a informatiilor din registrul national de evidentă, prin simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale; prin identificarea si utilizarea informatiilor necesare bunei functionări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (de tipul: “stare operator economic”)  sau, după caz, de la terti (de tipul: “număr si dată emitere autorizatie de distributie” – informatie ce va fi colectată de la Ministerul Finantelor Publice s.a.m.d.) si, nu în ultimul rând, prin degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privinta procedurii de declarare si înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Comments

comments