ReactUE. Comisia Europeană suplimentează fondurile pentru programele destinate persoanelor defavorizate. Comisia Europeană a propus o nouă inițiativă, numită React UE, de care România este direct interesată, pentru că este menită să sporească sprijinul pentru coeziune, acordat statelor membre, astfel încât economiile lor să devină mai rezistente și mai sustenabile în faza de redresare, după criză.

Inițiativa e gândită să contribuie la reducerea decalajului dintre primele măsuri de răspuns și redresarea pe termen mai lung.

Astfel, programe ca Fondul Social European și Fondul de Ajutor European destinate celor mai defavorizate persoane pot fi completate, utilizând o parte din noile fonduri în valoare de 55 de miliarde de euro puse la dispoziție.

Dincolo de răspunsul imediat la criză, potrivit Comisiei, politica de coeziune va fi crucială pentru asigurarea unei redresări echilibrate pe termen lung și va evita asimetriile și diferențele de ritm de creștere între statele membre și între regiunile din interiorul acestora.

Comisia consolidează, de asemenea, Mecanismul pentru o Tranziție Justă, un element cheie al Pactului verde european.

De exemplu, Comisia a propus o nouă facilitate în cadrul Mecanismului pentru o Tranziție Justă, care va include 1,5 miliarde de euro sub formă de granturi din bugetul Uniunii și până la 10 miliarde de euro sub formă de împrumuturi din surse proprii ale Băncii Europene de Investiții.

Instrumentul va mobiliza investiții de până la 25-30 de miliarde de euro, pentru a ajuta teritoriile și regiunile cele mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Comments

comments