De luni, 11 iulie, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Potrivit unui comunicat remis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:
– actul de identitate aflat în termen de valabilitate;
– chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:
– dovada calității de persoană juridică;
– dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010);
– copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
– chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Comments

comments