Primarul din Mioveni, anunț important pentru cetățenii orașului

Primarul Ion Georgescu transmite un mesaj important cetățenilor din Mioveni privind realizarea reţelelor noi de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, dar și extinderile acestor rețele.

Stimați cetățeni, doresc să vă aduc la cunoștință unele aspecte foarte importante privind realizarea reţelelor noi de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici respectiv extinderile de reţele de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici.

Conform prevederilor Ordinului ANRE privind metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale, doar în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, pot cofinanţa împreună cu operatorul de distribuţie concesionar respectiv S.C. Distribuţie Energie S.A., lucrări pentru dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice. În situația în care consumatorul se află într-o zonă care nu este cuprinsă în planul urbanistic zonal, atunci aceste costuri vor fi suportate de către solicitant.

Extinderile de reţele de distribuţie a energiei electrice se realizează în zonele în care distanţa de la reţeaua existentă până la limita de proprietate a solicitantului este mai mare de 100m.

Pentru a se stabili dacă este necesară extinderea reţelei electrice de distribuţie sau este suficient să se realizeze un branşament electric ( distanţa de la reţeaua existentă până la la limita de proprietate a solicitantului este mai mică de 100m) solicitantul se va adresa la S.C. Distribuţie EnergieOltenia S.A- centru zonal Piteşti, cu următoarele acte:
– copie carte de identitate ;
– copie act de proprietate ;
– copie Certificat de Urbanism pentru construire locuinţă;
– copie Autorizaţie de Construire a locuinţei ;
– copie Proces Verbal de încheiere a lucrărilor de construcţiei;
– plan de situaţie scara 1:500 ( vizat spre neschimbare ) din DTAC pentru construire locuinţă;
– plan de încadrare în zonă scara 1:5000(vizat spre neschimbare) DTAC pentru construire locuinţă ;
– dosar al instalaţiei electrice interioare executat de o firmă atestată ANRE (după caz).
În termen de 15 zile de la depunerea cererii de către solicitant, SC Distribuţie Energie S.A. va informa solicitantul dacă pentru alimentarea cu energie electrică a locuinţei se va realiza un branşament electric sau este necesară extinderea reţelei de distribuţie.

Dacă SC Distribuţie Energie S.A. va considera necesară extinderea reţelei de distribuţie , va informa în scris atât solicitantul cât şi Autoritatea Publică locală privind solicitarea primită, informare ce va avea ca scop întocmirea unei documentaţii justificative de către autoritatea publică locală respectiv Primăria Oraşului Mioveni şi depunerea acesteia la centrul zonal al SC Distribuţie Energie S.A. cel mai apropiat.

Documentaţia justificativă va cuprinde următoarele documente:
cererea proprietarilor imobilelor de pe strada pe care se doreşte extinderea reţelei electrice;
cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a )copie carte identitate;
b) copie autorizaţie construire locuintă,
c) copie act de proprietate;
d)copie plan de situaţie şi încadrare în zonă din proiectul tehnic al locuinţei.

Pentru proprietarii care nu au construcţii ci doar terenuri libere, împrejmuiri sau branşamente de apă sau canalizare menajeră este suficient să depună cerere însoţită de copie de pe actul de proprietate.

După întocmirea documentaţiei justificative şi depunerea acesteia de către Primăria Oraşului Mioveni la S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A, vor fi demarate procedurile de proiectare şi ulterior de execuţie pentru lucrările de electrificare sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie.

Totodată, facem următoarele precizări: conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 36/2019, art.4 alin.4 “Reţeaua electrică de distribuţie nu cuprinde instalaţiile de racordare individuale pentru fiecare locuinţă. După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie, racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, pe cheltuiala fiecărui consumator în parte”.

Pentru mai multe informații accesați site-ul www.distributieoltenia.ro la secțiunea ”Informații utile- Racordarea noilor utilizatori la rețeaua electrică de distribuție””, transmite primarul Ion Georgescu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here