Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare se verifică lunar dacă au încheiat un contract individual de muncă, că nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

”Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă transmit agenţiei teritoriale, lunar, situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

Pentru întocmirea situaţiilor prevăzute mai sus agenţiile teritoriale, pe baza situaţiilor transmise de primar în termenul prevăzut de lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, au obligaţia de a transmite lunar, în format electronic, atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, cât şi la inspectoratul teritorial de muncă, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă transmit agenţiei teritoriale situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

Pe cale de consecință, primăriile de pe raza teritorială nu mai au obligația de a depune la inspectoratul teritorial de muncă lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social”, se precizează în comunicatul transmis de ITM Argeș.

Comments

comments