CADASTRU: criterii de prioritizare pentru lucrarile de înregistrare sistematica din mediul rural, finantate prin Regio 2014-2020.

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul rural ce vor beneficia de finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din fonduri europene structurale și de investiții vor fi nominalizate de către o comisie interministerială ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-ministrului, prevede o hotărâre aprobată de Guvernul României, la propunerea MDRAPFE. Actul normativ modifică și completează HG nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 –・2023 (PNCCF).

Finanțarea lucrărilor este asigurată prin Axa 11 a Programului Operațional Regional 2014-2020, denumită Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară. Beneficiarul finanțării este ANCPI-Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Comisia va nominaliza UAT prin aplicarea unor criterii de prioritizare:

a) UAT care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HG 666/2016;
b) UAT care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii;
c) UAT în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu comunităţi rome, precum și zonele defavorizate.

Membrii comisiei interministeriale sunt reprezentanți, la nivel de decizie, ai MDRAPFE, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor şi ai ANCPI, propuși prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al ANCPI.

Comments

comments