Primăria Piteşti, peste 25 de proiecte pe fonduri europene, elveţiene sau naţionale.
17 proiecte depuse pentru accesare de fonduri europene, alte 6 în derulare – cu diverse finanţări nerambursabile, de la fonduri europene şi Programul de Cooperare Elveţiano – Român la PNDL, şi alte 2 proiecte în aşteptare pentru aprobarea finanţării la CNAIR şi Fondul pentru Mediu. Acesta este bilanţul Primăriei Piteşti la acest moment.

Proiectele depuse pentru obţinerea de fonduri europene merg de la construirea a două noi parcuri, Lunca Argeşului 2 şi Lunca Argeşului 3, la autobuze electrice, refacerea staţiilor de aşteptare pentru autobuze, sistemul de e-ticketing pentru biletele de călătorie Publitans, un sistem de management inteligent al traficului, regenerare urbană în zone marginale, reabilitare şi extindere şcoli, grădiniţe şi licee, modernizarea şi eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic sau creşterea eficienţei sistemului de iluminat public.

POR 2014-2020

AXA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.1.

Cererea de finanțare nr. 1: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT – 57.753.740,32 lei – data depunere 26.03.2019

 • Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești (99 stații)
  – dotarea fiecărei stații cu câte două panouri laterale electronice pentru informarea călătorilor (cu informații despre traseu și timpul de așteptare și hărți);
  – dotarea cu câte un panou digital interactiv pentru afișarea, la cerere, a unor informații precum prețul biletelor și abonamentelor de transport;
  – montarea de benzi tactile pentru persoanele cu dizabilități;
  – amenajarea a 20 de puncte de vânzare a biletelor și abonamentelor de călătorie;
  – amenajarea de grupuri sanitare în stațiile de călători de la capetele de linie și montarea de camere video de supraveghere în fiecare stație.

 • Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”)
  – stații de închiriere/ chioșcuri de închiriere biciclete amplasate în zonele de referință ale municipiului;
  – biciclete;
  – dotări dispecerat de tip hardware și software;
  – rastele pentru biciclete;
  – service biciclete, etc.

 • Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi):-Trivale – Depozitelor; – Războieni – Exercițiu – Craiovei – Depozitelor;- Războieni – Gară – I. C. Brătianu – Calea București – Depozitelor

– înființarea a 3 linii noi și 6 stații noi, astfel: Trivale – Depozitelor; Războieni – Exercițiu – Craiovei – Depozitelor; Războieni – Gară – I. C. Brătianu – Calea București – Depozitelor.

 • Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia

Sistemul va include: carduri inteligente pentru călători, automate de emitere a cardurilor, aparate de validare a călătoriei în interiorul vehiculelor de transport public și echipamente de control.
Validarea călătoriei se va face la bordul autovehiculului de transport public. La îmbarcare pasagerii vor trece cardul prin fața dispozitivului de validare pentru autentificarea dreptului de călătorie.
Sistem de Back Office va manageria toate plățile pentru întregul sistem de taxare și va monitoriza componenta de securitate și control.

 • Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș

Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști de -a lungul malului râului Argeș, între Parcul Lunca Argeșului și Cartierul Tudor Vladimirescu; pe Strada Basarabiei și B-dul. Petrochimiștilor. Lungimea pistelor de biciclete nou create, prin proiectul propus va fi de 6,5 km.

Cererea de finanțare nr. 2: CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI – 42.864.747,92 – data depunere 19.03.2019

 • Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători
  – Sisteme de monitorizare video CCTV;
  – Integrarea transportului public în Sistemul de management de trafic;
  – Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecții.

Sistemul de management al traficului reprezintă modalitatea de dirijare și control centralizat al traficului rutier pe arii extinse, care înglobează tehnologii ITS (Intelligent Transport Systems) pentru detecţia, prelucrarea, transmiterea și distribuţia informaţiilor legate de trafic. Sistemul de management de trafic are ca scop reducerea congestiilor de trafic din teritoriu prin eficientizarea utilizării infrastructurii de transport existente, îmbunătățirea transportului public de călători și încurajarea transferului modal către acesta.

 • Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)
  – Culegerea datelor de trafic, a celor privind incidentele și congestia în timp real de la senzorii de trafic, vehicule “martor” (de ex. Autobuze cu GPS) și alte surse potențiale;
  – Implementarea unui Sistem de Management al Timpului de Deplasare (S.M.T.D.) pentru a măsura timpii de deplasare pe anumite rute utilizând camera video, Bluetooth sau alte surse de date;

Aceste informații pot fi vizualizate pe VMS pentru a încuraja deplasarea cu autobuzul acolo unde măsurile de prioritizare ale autobuzelor sunt eficiente.

 • Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești (5 panouri)

Instalarea a 5 panouri de informare video la intrările în municipiu care vor afișa numărul de locuri de parcare disponibile și localizarea acestora în cadrul municipiului. Opțiune adițională: Website pentru parcare și aplicație mobilă. Serviciile de proiectare se află în perioada de precontractare.

Cererea de finanțare nr. 3 : ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE – 131.949.800 lei – data depunere 08.05.2019

Prin acest proiect se vor achiziționa 40 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m, ce vor fi utilizate pe traseele existente de transport public, și vor fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI).

Se vor achiziționa un număr de 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 stații încărcare lentă. A fost întocmită documentația aferentă proiectului, în vederea depunerii la finanțare, în parteneriat cu M.D.R.A.P.

Cererea de finanțare nr. 4 : IMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI – 42.505.794,12 lei – data depunere 28.03.2019

 • Achiziționarea de autobuze ecologice – 39.095.476,00 lei
  Prin acest proiect se vor achiziționa 20 de autobuze ecologice cu emisii reduse de noxe pentru transportul public urban.

 • Construirea/ modernizarea/ extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice – 3.410.318,12 lei
  Se are in vedere achizitionarea unui număr de 20 autobuze hibrid si efectuare lucrărilor de construcții pregătitoare în vederea instalării celor 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 stații încărcare lentă, ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului ce se va derula în parteneriat cu MDRAP Cererea nr. 3). Se va construi o hală de parcare a vehiculelor pe timp de repaus și o rampă de control a acestora.

Cererea de finantare nr. 5: INTEGRAREA OPERAȚIONALĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN ȘI PERIURBAN – 3.818.754,75 lei – data depunere 28.03.2019

Se propune realizarea a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Ghe. Doja.

AXA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.2.

Realizare Parc Lunca Argeșului 3 – 21.922.277,47 lei – data depunere 26.03.2019

Proiectul își propune reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aprox 22 ha de teren degradat localizat în Lunca Argeșului;
– realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
– amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
– crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
– achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
– instalare Wi-Fi în parcul realizat;
– instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
– dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
– modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
– racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției (apă, electricitate, canalizare);
– realizare sistem de irigații și sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Realizare Parc Lunca Argesului 2 – 9.526.055,40 lei – data depunere 26.03.2019

Proiectul își propune reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aprox 8 ha de teren degradat localizat în Lunca Argeșului.
-realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
-amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
-crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
-achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
-instalare Wi-Fi în parcul realizat;
-instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
-dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
-modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
-racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției (apă, electricitate, canalizare);
-realizare sistem de irigații și sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

AXA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.3.

Regenerare urbană in zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul. Petrochimiștilor) – 7.223.880,38 lei – data depunere 21.12.2018
– pentru bloc G1 – reabilitare spații verzi, realizare locuri de joacă pentru copii, realizarea unui centru multifuncțional (inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice), reabilitare Aleea Naum Râmniceanu, Strada Decebal și canalizarea pluvială aferentă acestora;
– pentru bloc Coremi – reabilitare spații verzi, reabilitare canalizare pluvială, alei pietonale, locuri de joacă, iluminat public, reabilitare acces la zona marginalizată.

AXA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.4.

Mansardare corp A – Grădinița cu program prelungit Căsuța Poveștilor – 1.050.668,64 lei – data depunere 04.03.2019
– Amenajarea unei săli de repetiții, două săli de lucru pentru copii, grupuri sanitare, în mansarda neutilizată a clădirii;
– Lucrări de conformare ISU;
– Dotări.

Reabilitare termică clădire grădiniță – Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat – 1.405.930,32 lei – data depunere 04.03.2019
– reabilitare termică;
– termoizolație plafon subsol;
– reparare instalații electrice;
– reparare instalații încălzire;
– dotări.

Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit “Primii Pași” Pitești – 1.571.904,65 lei – data depunere 04.03.2019
consolidare şi modernizare clădire;
– amenjare curte de joacă;
– dotări.

Extinderea spații de învățământ și administrative la Grădinița cu program prelungit “Aripi Deschise” – 1.751.944,52 lei – data depunere 04.03.2019
– consolidare şi modernizare/extindere clădire;
– refacere trotuare în zona locului de joacă și curte interioară;
– dotări.

AXA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.5.

Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Municipiul Pitești – 29.028.209,71 lei – data depunere 28.06.2018
– Termoizolarea contrucțiilor existente utilizând sistem cu vată minerală bazaltică;
– Refacerea instalațiilor electrice, termice, sanitare și de incendiu;
– Introducerea unui sistem de climatizare performant în cadrul corpurilor C1 și C2;
– Înlocuirea învelitorii cu țiglă metalică cu strat de granule minerale;
– Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie din lemn stratificat și tâmplărie PVC cu eficiență energetică mai mare decât cea existentă;
– Reabilitarea și modernizarea spațiilor interioare;
– Realizarea lucrărilor de consolidare și de eliminare a infiltrațiilor de apă;
– Se vor reamenaja aleile și spațiile verzi existente;
– Montarea unei noi centrale termice, cu utilizare de cazane eficiente energetic, în condensație;
– Lucrări pentru conformarea clădirilor la cerințele ISU (hidranți exteriori și interiori, instalație de detecție la incendiu și instalație de iluminat de siguranță);
– Achiziționarea de mobilier școlar și dotări pentru întreaga unitate de învățământ (aparatură pentru laboratoare de informatică, fizică, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic, limbi străine).

AXA 2, PRIORITATEA DE INVESTITII 2.1.B

Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT – 14.626219,69 lei – data depunere 09.07.2018

Incubatorul de Afaceri este o instituție care urmareste crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înfiitate si cele inovative cu potenþial de dezvoltare. Prin facilitatile acordate antreprenorilor începatori, inclusiv acordarea de spatii, incubatorul contribuie în mod direct la orientarea potentialului intelectual si financiar privat spre dezvoltarea economiei si combaterea somajului. Astfel, incubatorul de afaceri va fi creat pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor aflate la început de activitate, care au idei, dar nu dispun de know-how, nu stiu sa faca un plan de afaceri si nici nu au resursele financiare pentru închirierea, la preturile pietei, a unui sediu adecvat.

Locul de implementare a investitiei: Strada Frații Golesti Nr. 6, Municipul Pitesti.

Sectorul de activitate al incubatorului este reprezentat de cercertare-dezvoltare in diverse domenii, categorie ce include atat firme orientate spre servicii de dezvoltare afaceri cât si servicii de IT&C, si infrastructura de comunicatii.

AXA 10, PRIORITATEA DE INVESTITII 10.1.B

Extindere, reabilitare si dotari imobil Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu – 18.759.407,29 lei – data depunere 09.07.2018

Proiectul si-a propus extinderea unitatii de invatamant existente cu trei corpuri de cladire, avand regimul de inaltime P, P+1, P+2E, cuprinzand 19 sali de clasa, un centru de informare, un cabinet fonetic limbi moderne, o sala de informatica, o sala de cursuri 100 locuri cu anexe, un spatiu pentru servirea mesei, cancelarie, 10 grupuri sanitare pentru elevi, organizate pe sexe si un grup sanitar amenajat pentru copiii cu dizabilitati, doua grupuri sanitare pentru cadrele didactice, cabinet medical cu anexe, cabinet logopedic, cabinet psihopedagogic.
Totodata, la corpurile deja existente, proiectul a urmarit cresterea gradului de confort termic, reducerea consumurilor energetice si reducerea costurilor de intretinere prin:
– inlocuirea tamplariei exterioare existente, din lemn sau metal, cu o tamplarie din profil PVC cu 5 camere, prevazute cu geam termoizolator low-E;
– placarea fatadelor cu polistiren de 5 cm;
-reabilitarea terasei, prin placarea cu polistiren extrudat de 8 cm si refacerea hidroizolatiei.

AXA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1.B

Modernizare, montare sistem panouri solare si eficientizare energetica a Bazinului Olimpic din Pitesti – 15.794.577,97 lei – data depunere 03.10.2017

Lucrari interioare
– refacerea finisajelor interioare – tencuieli si zugraveli/placaje ceramice;
– refacere pardoseli – parchet, piatra naturala, gresie, ciment mozaicat si mocheta;
– înlocuire usi interioare; montarea uşilor necesar a fi rezistente la foc la casele de scara si holuri;
– amplasarea unui elevator la scara principala de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice, conform reglementarilor in vigoare;
– amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilitati fizice, conform reglementarilor in vigoare;

Lucrari exterioare
– termoizolare pereţi exteriori, cu pastrarea nemodificata a arhitecturii de faţada;
– inlocuirea panourilor de fatada, cu pastrarea nemodificata a arhitecturii;
– zugrăvire pereţi exteriori
– refacerea termoizolatiei si a hidroizolatiei la nivel terase;
– inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie aluminiu . Sistemul de fereastra este realizat cu panou triplustrat termoizolator. La nivelul parter se va monta tamplarie antiefractie.
– inlocuire usilor de acces cu tamplarie aluminiu .Inchiderile vor fi realizate cu panou dublustrat. Se vor monta usi cu sistem de inchidere automata;

Lucrari de instalatii
– se va hidroizola cuva bazinului de inot olimpic cu o membrana din PVC armat;
– se va monta o instalatie de recirculare a apei din cuva bazinului;
se va monta o instalatie de incalzire a apei din cuva bazinului
;
– se va monta o instalatie de tratare a apei din cuva bazinului;
– distributia apei reci si calde se va inlocui cu conducte din polipropilena, cu insertie de aluminiu (insertie de fibra compozita);
– se vor schimba obiectele sanitare;
– se vor monta doua boilere pentru preparare apa calda menajera, cu acumulare, de V=1500 litri fiecare, legate la instalatia de incalzire si conectate la cate un grup de 10 panouri solare, fiecare. Sistemul de instalatie solara de producere apa calda este formata dintr-un numar total de 20 de panouri solare;
– Instalatiile interioare de evacuare ape uzate menajere aferente imobilului, vor fi inlocuite partial, cu conducte din polipropilena;
– cladirea va fi dotata cu hidranti interiori si exteriori;
– se va inlocui intreg sistemul de iluminat cu corpuri electrice cu LED
;
– s-a prevazut centrala de alarmare contra incendiilor;
– s-a prevazut retea de voce –date.

AXA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1.C

Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Pitesti – 23.204.808,25 lei – data depunere 15.10.2018

În cadrul proiectului sursele de iluminat aflate în proprietatea Municipiului Pitești se vor înlocui cu surse de iluminat eficiente cu tehnologie LED având o eficacitate luminoasă de cel puțin 100lm/W. Se vor înlocui toate cablurile și stâlpii aferenți rețelei de iluminat și se va analiza amplasamentul acestora, astfel încât la finalizarea investiției să se realizeze o iluminare corespunzătoare în conformitate cu prevederile standardului SR CEN/TR 13201:2011. Rețeaua de distribuție a energiei electrice la stâlpii de iluminat se va înlocui pe tronsoanele deteriorate, pastrându-se traseele de cabluri și punctele de aprindere existente. Se va monta pe fiecare stâlp un sistem de telegestiune wireless care să permită controlul individual al fiecărui corp de iluminat. Aprinderea/stingerea instalațiilor aferente iluminatului ornamental festiv se va realiza tot prin comenzi tip wireless.

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

POCA 2014-2020

Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo – 294.407,76 lei, perioada 03.07.2018-03.07.2019

Activități prevăzute:

– Realizarea analizei la nivelul institutiei în vederea identificării sectoarelor vulnerabile;

– Elaborarea Planului de integritate la nivelul instituției;

– Elaborarea Procedurii de sistem privind implementarea măsurilor ce revin din implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției;

– Elaborare a 3 Proceduri Operaționale la nivelul sectoarelor vulnerabile identificate în urma analizei;

– Elaborarea Procedurii Operaționale privind prevenirea conflictelor de interese și incompatibilităților;

– Elaborarea Proceduii Operaționale privind avertizarea în interes public;

– Elaborarea Proceduii Operaționale privind responsabilitățile consilierului de etică la nivelul instituției;

– Elaborare manual de bune practici în domeniul eticii și integritații;

– Dezvoltare website / portal UAT Municipiul Pitești prin introducerea secțiunii de E-sondaje;

– Formarea personalului din cadrul instituției în domeniul eticii, integrității și educației anticorupție (91 persoane);

– Achizitie echipamente de calcul (laptop) și active necorporale (pachet software pentru baza de date si operare);

– Organizarea unei conferințe de presă la începutul proiectului privind comunicarea demarării implementării proiectului ce are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare publică privind educația anticorupție;

– Organizarea unei conferințe de presă la finalizarea proiectului privind rezultatele obținute în urma finalizării proiectului;

– Derulare unei campanii de informare și conștientizare educație anti-corupție privind combaterea și prevenirea corupției la nivelul instituției și a cetățenilor.

Simplificarea procedurilor administrative pentru cetatenii Municipiului Pitesti – 3.987.350,76 lei, perioada 17.0.2019-17.01.2021

În cadrul acestui proiect va fi dezvoltat modulul de bugetare participativă, ce permite alocarea unui buget și colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunității care au minimum 18 ani, astfel încat aceștia să fie implicați în mod activ la activități de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor Municipiului Pitești. Propunerile vor avea rol consultativ pentru prioritizarea investițiilor cu rol primordial pentru colectivitatea locală, pe care municipalitatea dorește să le realizeze.

De asemenea va fi dezvoltată o soluție informatică care să furnizeze digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției printr-un portal de servicii adresate cetățenilor, astfel încăt să nu mai fie nevoie de prezența fizică la sediul primăriei a celor interesați.

Prin portalul de e-servicii se vor putea desfășura următoarele categorii de activități:

 • Obținere Certificat de Nomenclatură stradală și adresa;

 • Autorizații transport greu;

 • Autorizație taxi;

 • Viza anuală taximetrie;

 • Cazier profesional taxi;

 • Sesizări online – harta incidentelor;

 • Autorizație privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561, 563, 932;

 • Cerere ocupare domeniu public (acord pentru utilizarea temporară a locurilor publice în

scopul desfășurării de activități comerciale);

 • Înștiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare;

 • Înștiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare;

 • Avizarea autorizației de spargere și intervenție pe domeniul public.

Vor fi implementate noi elemente de identificare și securizare a actelor emise și posibilitatea de confirmare folosind QR code. În etapa de aprobare finală (stampilă+semnatură) a documentelor solicitate de cetățean, documentul respectiv va fi generat automat în PDF cu un cod de bare (QR code) și semnat electronic cu certificat digital (semnatură electronică). Documentul astfel generat și semnat va fi transmis automat pe e-mail+SMS solicitantului, astfel încât acesta va avea acces la documentele solicitate într-un timp mult mai scurt și în varianta on-line, cu semnatură electronică valabilă.

Sistemul de management al documentelor existent va fi dezvoltat cu modulul de arhivă electronică care va fi folosit inclusiv pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor și chiar a elibera copii conforme.

Interfața site-ului web al instituției va fi îmbunătățită, astfel încât să fie mai accesibila tuturor.

POCU 2014-2020

Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din sud – vestul Municipiului Pitesti – 20.113.023,81 lei – perioada 07.03.2018-06.01.2021

 • înființarea Unui Centru Multifuncțional Comunitar ce va oferi servicii medicale, consilere psiho-socială, servicii socio-medicale, serviciu mobil de îngrijiri la domiciliu;

 • desfășurarea activităților tip ,,Școală după Școală” pentru 35 de elevi;

 • acordare de servicii de informare și consiliere profesională pentru 505 persoane;

 • organizarea cusurilor de formare profesională pentru 160 de persoane;

 • servicii de mediere în vedera incluziunii pe piața muncii a 350 de persoane;

 • organizarea a 8 târguri de locuri de muncă;

 • crearea a 80 de noi locuri de muncă;

 • plasarea a 30 de membri grupului țintă în programe de ucenicie;

 • organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 120 de persoane;

 • microgranturi de max 25.000 euro acordate către 15 afaceri nou înființate;

 • organizarea unei campanii antidiscriminare ,, OM, nu RROM ”;

 • îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 200 de persoane.

PNDL

Extindere și reabilitare imobil școală – Școala gimnazială Mircea cel Bătrân – 17.106.723 lei – perioada 01.03.2018-01.03.2022

Consolidare și reabilitare clădire – tronson I – Colegiul Național Zinca Golescu – 4.626.935 lei – perioada 01.03.2018-01.03.2022

Programul construcțiilor de locuințe sociale și de necesitate derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996

Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale – 6.887.426,35 lei – perioada 21.06.2018-21.06.2019

Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Planul de actiune pentru energia durabila al Municipiului Pitesti – 154.828,28 lei – septembrie 2018-august 2019

PROIECTE FINALIZATE

POCA 2014-2020

Performanta in serviciile de administratie publica locala ale municipiului Pitesti – 421.542,28 lei, perioada 14.02.2018-14.02.2019

Rezultate obtinute:

– Recertificarea la nivelui instituției privind managementul calitatii a standardului ISO 9001:2015;

– Un instrument informatic implementat pentru managementul calitatii si performantei proiectelor – aplicatia ManagInvest;

– Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din instituție, prin participarea unui numar de 110 persoane la cursuri de formare profesională, astfel:

 • 35 de persoane din cadrul instituției, instruite în domeniul implementării procedurilor ISO 9001:2015;

 • 31 de persoane din cadrul instituției, instruite în utilizarea instrumentului informatic privind managementul performanței și calităţii proiectelor (aplicația ManagInvest);

 • 44 de persoane din cadrul instituției, instruite in domeniul controlului managerial intern.

PROIECTE AFLATE ÎN CURS DE APROBARE FINANȚARE

– CNAIR – Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale – 70.694.660,00 lei

– Agentia Fondului pentru Mediu – Statii de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitesti – 3.038.623,73 lei – data depunere 29.11.2018.

Comments

comments