Primăria Municipiului Pitești prin Direcția de Impozite și Taxe Locale reamintește cetățenilor care intenționează să înscrie sau să scoată din evidență mijloace de transport, care sunt etapele precum și actele necesare realizării unor asemenea operațiuni. Ca operarea să fie cât mai rapidă, este indicat ca solicitanții să aibă toate actele necesare, în copie sau original, așa cum prevede legislația în vigoare.

Înscrierea în evidenţă a mijloacelor de transport- persoane fizice

Acte necesare:
1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport ;
2. Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, factură, document notarial (act de donaţie, certificat de moştenitor, ş.a.), hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă – original şi 4 copii cu mențiunea „conform cu originalul” (în cazul mijloacelor de transport dobândite din alte țări este necesară traducerea actelor de proveniență),
3. Act de identitate proprietar(i) – original şi copie „conform cu originalul”
4. Cartea de identitate a mijlocului de transport, eliberată de RAR- original şi copie „conform cu originalul”
5. Certificat de atestare fiscală pentru vânzător – original şi copie „conform cu originalul” în cazul în care mijlocul de transport s-a dobândit cu alt act în afară de contractul de vânzare cumpărare tip,
6. Fișa de înmatriculare – cu ștampilă în căsuța E (vânzător)

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Documentele menţionate mai sus se depun într-un dosar cu şină.
Dosarul complet se prezintă la Centrul de încasări situat în strada Victoriei nr. 7, bl. 89, Scara C, parter (vizavi de Primăria Municipiului Pitești) sau la centrele de încasări (situate în cartier Găvana, cartier Trivale și centrul Gară)

Scoaterea din evidență a mijoacelor de transport

Acte necesare:
1.Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport;
2.Document din care să rezulte înstrăinarea vehiculului : contract de vânzare-cumpărare, factura, document notarial (act de donaţie, certificat de moştenitor, ş.a.), hotarâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă – original şi copie „conform cu originalul”
3.Cartea de identitate a mijlocului de transport – original şi copie „conform cu originalul”
4.Act de identitate vânzator – original şi copie „conform cu originalul”
5. Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport, (în cazul în care mijlocul de transport s-a înstrăinat cu alt act în afară de contractul de vânzare cumpărare tip),
* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Comments

comments