„€Vă informăm că toți utilizatorii serviciilor de utilități publice (inclusiv termoficare), persoane fizice sau juridice, au obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor, conform legislației. Data emiterii facturii este menționată pe factură” a anunţat Primăria Piteşti.

Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.
Conform art. 42, alin.(10), litera b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice – inclusiv termoficare -, în cazul neachitării obligațiilor de plată datorate, se vor aplica dispozițiile legale în vigoare prin promovarea acțiunii în instanță, urmând să se calculeze dobânda legală și cheltuielile de judecată și executare.

Având în vedere aceste considerente și faptul că S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., are de plată facturi către furnizorii principali de gaze în avans, energie electrică și apă, atenționăm pe cei care înregistrează restanțe către S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., să întreprindă de urgență toate demersurile necesare pentru achitarea sumelor datorate.

Comments

comments