Primăria Piteşti organizează concurs pentru posturile de inspector (3 posturi) şi de inspector de specialitate debutant (un post).
Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, după cum urmează:
– inspector, clasa I, gradul debutant din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală;
– inspector, clasa I, gradul principal din cadrul Serviciului Urmărire încasare Impozite şi Taxe Locale;
– inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziţii Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– inspector, clasa I, gradul debutant din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice sau în ramura ştiinţelor administrative – specializarea administraţie publică;
cunoştinţe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator; condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– inspector, clasa I, gradul principal din cadrul Serviciului Urmărire încasare Impozite şi Taxe Locale: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice, juridice sau în ramura ştiinţelor administrative – specializarea administraţie publică; vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; cunoştinţe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator; condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicară, cu modificările şi completările ulterioare.
– inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziţii Administrativ:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice;
cunoştinţe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator; condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 06 februarie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 15 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 21 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante de inspector de specialitate, gradul debutant din cadrul Serviciului Contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura ştiinţelor economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 31 ianuarie 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
– 08 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 13 februarie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, din Str. Victoriei nr. 24, camera 12, Județul Argeș, telefon 0372/481.819.

Comments

comments