PUBLITRANS 2000 SA organizează la sfârşitul lunii licitaţie publică pentru a achizitionarea de servicii de asigurare. Este dispusă să dea 1,5 milioane de lei pentru asigurări valabile 12 luni. Anunţul a fost publicat deja pe SEAP.

Prin această licitaţie, PUBLITRANS cumpără servicii de: asigurare de răspundere civilă auto (RCA) pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, asigurare facultativă tip CASCO, asigurare pentru călătorii transportaţi şi bagajele acestora şi asigurare de răspundere civilă profesională.

Criteriul în baza căruia va fi atribuit contractul este “preţul cel mai scăzut”. Finanţarea contractului va proveni din fonduri proprii şi parţial subvenţii de la bugetul local.

Ofertanţii trebuie să dispună de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 30.000 de lei şi să prezinte o declaraţie privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii trei ani, conţinând valori, perioade de prestări, beneficiari autorităţi contractante sau clienti privaţi din care să rezulte că la nivelul unui contract/maxim trei contracte au fost prestate servicii similare în valoare/valoare cumulată de 1 milion de lei, conform Caietului de Sarcini.

De asemenea, ofertanţii trebuie să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară, depunând la dosar informatii privind cifra de afaceri globală pe ultimii trei ani, care trebuie să fie de minim 2 milioane de lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 martie 2015, ora 8:00, urmând ca ofertele să fie deschise în aceeaşi zi, la ora 11:00.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI