Primăria Piteşti angajează specialişti în cadastru şi patrimoniu

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 23  februcadastruarie, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcţii publice de execuţie, vacante din cadrul Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietăţii, Cadastru şi Patrimoniu.

Se doreşte angajarea unui inspector, clasa I gradul superior şi a unui consilier clasa I gradul superior.

Pentru primul post se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor  inginereşti şi vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani, plus îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute Statutul funcţionarilor publici.

Consilierul superior are nevoie de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic şi vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti, pe 23 şi 26 februarie, mai întâi proba scrisă,  apoi interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice iar relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Management Resurse Umane şi Protecţie Civilă, camera 12 sau la telefon 213994, interior 219. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 2 februarie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here