Primăria Orașului Topoloveni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director executiv, din cadrul Serviciului Public Salubrizare Topoloveni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
28 ianuarie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
03 februarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
08 februarie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Topoloveni, Județul Argeș, din Calea București, nr.111, telefon: 0248/666.259, interior 25.

Comments

comments