Primăria Dârmănești despre amplasarea în domeniul public a căminelor de branșament aparținând sistemului public de alimentare cu apă. Prin hotărâre de Consiliu Local au fost stabilite următoarele:

Art. 1. (1) Amplasarea în domeniul public a căminelor de branșament aparținând sistemului public de alimentare cu apă;
Art. 2 (1) Operatorul are dreptul să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condițiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute la art.1 într-un termen de 5 zile calendaristice de la data primirii înștiințării;
(2) Utilizatorii sunt obligați să nu obstrucționeze și să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa, în caz contrar Operatorul are dreptul să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condițiile legii, cu notificare prealabilă, într-un termen de 5 zile calendaristice de la data primirii înștiințării;
(3) Utilizatorii sunt obligați să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului, să nu modifice instalația interioară de distribuție a apei potabile fără avizul operatorului, să nu manevreze vanele din amonte de apometru și să folosească pentru intervenții la instalațiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru, să nu influențeze în niciun fel indicațiile contorului de apă și să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile, în caz contrar Operatorul are dreptul să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condițiile legii, cu notificare prealabilă, într-un termen de 5 zile calendaristice de la data primirii înștiințării și achitarea unei taxe de branșare ulterioară de 650 de lei;
(4) În situația în care reprezentantul operatorului constată cu ocazia citirii că au fost influențate indicațiile, integritatea sau sigiliile contorului de apă, acesta este obligat să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă imediat.
Art. 3 Amplasarea în domeniul public a căminelor de branșament aparținând sistemului public de alimentare cu apă cât mai aproape de limita de proprietate, de regulă la 1-2 m în exteriorul acesteia să se efectueze numai în prezența unui reprezentant al Operatorului.

Comments

comments