Primăria comunei Bradu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent debutant la Compartimentul Arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bradu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor – medii cu diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe operare PC;
– fără vechime în muncă;
abilităţi în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (internet, e- mail, fax);
– cursuri de arhivar, absolvite cu diploma/certificat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
30 iunie 2017, ora 13.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
10 iulie 2017, ora 10.00 – probă scrisă;
12 iulie 2017, ora 10.00 – interviul/proba practică.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează şi la sediul Primăriei Comunei Bradu. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248279412, int. 211 – resurse umane.

Comments

comments