Luni, 14 decembrie, prefectul judeţului Argeş, Mihail Adrian Oprescu a primit vizita Excelenţei Sale, Paul Brummell, Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Bucureşti.

La întâlnire au participat şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş, domnul George Caval şi preşedintele executiv al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş, domnul Dan Ionescu.

Din delegaţie a făcut parte şi consilierul comercial în cadrul Ambasadei Marii Britanii. Această întâlnire a avut loc la iniţiativa Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti şi a avut drept scop întărirea legăturilor bilaterale dintre Ambasada britanică, autorităţile publice locale şi mediul de afaceri din judeţul Argeş, crearea premiselor favorabile încurajării raportului de import-export şi identificarea unor oportunităţi şi domenii concrete de investiţii în judeţul Argeş.

Excelenţa sa, Ambasadorul Brummel a subliniat faptul că, România în general şi judeţul Argeş, în special se dezvoltă ca punct de atracţie pentru industria de automobile, dar a subliniat în acelaşi timp şi necesitatea identificării altor domenii de interes pentru investitorii britanici şi schimburile comerciale dintre cele două ţări precum: agricultură, utilaje agricole şi tehnologie, IT şi consultanţă, energie, textile şi confecţii, turism, educaţie şi formare profesională. Prefectul judeţului Argeş a propus organizarea unor întâlniri, la care să participe reprezentanţi ai Camerei de comerţ româno-britanice, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, AOA Argeş în vederea studierii oportunităților generate de industria locală argeşeană şi o identificare cât mai completă a domeniilor în care se pot realiza investiţii britanice.

Excelenţa Sa şi-a manifestat interesul de a participa la Târgul anual de utilaje agricole, precum şi la cea de-a 39-a ediţie a Simfoniei lalelelor, în anul 2016. Ambasadorul britanic consideră că agricultura argeşeană reprezintă a bună oportunitate pentru investitorii britanici.        

În încheiere, prefectul Oprescu a evidenţiat necesitatea folosirii experienţei administrative britanice în reforma administraţiei locale argeşene, cât şi împlementarea principiilor instituţionale ale statului de drept şi a propus organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai ambasadei britanice, din sectoarele de activitate identificate în cadrul discuţiei, în vederea dezvoltării unor programe bilaterale de colaborare.

Comments

comments