Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat introducerea unui nou impozit

Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare.

Preşedintele nu a fost de acord cu introducerea unui nou impozit pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

Redăm cererea integrală prin care preşedintele Klaus Iohannis a retrimis legea în Parlament:

Domnului Călin Popescu-Tăriceanu – Președintele Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,
formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

În contextul liberalizării prețurilor, al crizei economice mondiale, precum și al dereglementării prețurilor gazelor naturale, în anul 2013 Guvernul a decis supraimpozitarea veniturilor suplimentare obținute de operatorii economici care desfășoară activități de extracție și comercializare a gazelor naturale, printr-o formulă predefinită, pe un orizont temporar limitat, încasarea acestei taxe speciale fiind motivată de necesitatea sprijinirii segmentului consumatorilor vulnerabili. În acest sens, Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 instituia un impozit de 60% asupra acestor venituri, impozit ce are un caracter temporar și extraordinar, putând fi aplicat până la data de 31 decembrie 2017.

Față de aceste prevederi, Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, în forma transmisă spre promulgare, aduce două modificări ce constau, pe de o parte, în crearea unui prag suplimentar de impozitare și, pe de altă parte, în aplicarea acestei supraimpozitări pe termen nelimitat.
Date fiind rațiunile specifice, cu caracter temporar și extraordinar ale introducerii acestui impozit, considerăm că reglementarea lui ar trebui să urmeze același caracter temporar. Luând în considerare importanța deosebită a cadrului de reglementare pentru performanța sectorului de petrol și gaze, considerăm că este esențială definirea unui cadru fiscal și legislativ predictibil și stabil, propice creării unor planuri de afaceri pe termen lung, pentru continuarea investițiilor curente și stimularea de noi investiții. De asemenea, pentru îndeplinirea obiectivelor de natură socială, considerăm necesar ca această lege să prevadă un mecanism transparent, în baza principiului echivalării între impozitare și protecția consumatorului vulnerabil.

Reanalizarea de către Parlament a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale se impune cu atât mai mult cu cât Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, a aprobat Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 fără modificări sau completări, în timp ce Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, a operat modificări de fond, importante, în conținutul normativ al ordonanței menționate.

Ca urmare, formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului reflectă soluții legislative substanțial diferite. În acest sens, semnalăm că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, dezbaterea parlamentară a unui proiect de lege nu poate face abstracție de evaluarea acestuia în plenul ambelor Camere ale Parlamentului. În caz contrar, am admite ca o singură Cameră, respectiv cea decizională, să legifereze în mod exclusiv, ceea ce ar contraveni în mod flagrant principiului bicameralismului.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS – WERNER IOHANNIS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here