Situaţia litigiilor existente pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Instituţia Prefectului şi Comisia Judeţeană sunt părţi procesuale! În prezent sunt 1000 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, în diferite faze procesuale.

Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ asigură reprezentarea în instanţă atât pentru Instituţia Prefectului cât şi pentru Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş.

 

Acţiunile au ca obiect principal:

–          reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit legilor fondului funciar;

–          modificări ale titlurilor de proprietate;

–          revendicare imobiliară;

–          înmatricularea fără plata taxei de timbru;

–          acţiuni în contencios administrativ;

–          obligaţia de a face;

–          încetarea, înainte de expirarea duratei normale, a mandatelor unor primari

–          Dosarul privind acordarea despăgubirilor la Ştefăneşti (Pricop şi Vişoiu) este în faza de recurs şi se află pe rolul  Tribunalului Argeş termen 28.11.2015

–          Au fost câştigate dosarele prin care primarii din Câmpulung, Albeştii de Muscel şi Vultureşti solicitau anularea ordinelor privind încetarea mandatelor înainte de expirarea duratei normale. Dl. Năftănăilă Ion fost primar al comunei Albeştii de Muscel a formulat recurs deşi sentinţa prin care cererea de anulare a ordinului Prefectului Judeţului Argeş a fost respinsă, este definitivă.

–          Au fost emise ordine de încetare a mandatelor pentru 2 consilieri locali, din comunele Coşeşti şi Aninoasa, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către partidele pe lista cărora au candidat.

–          A fost comunicat primarului comunei Stîlpeni ordinul privind încetarea mandatului înainte de expirarea duratei normale. Până în prezent Tribunalul Argeş nu ne-a comunicat o acţiune privind anularea sau suspendarea acestui ordin.

–          În ceea ce priveşte controlul de legalitate, au fost întocmite 33 adrese de revocare a unor dispoziţii emise de primari sau hotărâri adoptate de consiliul judeţean şi consiliile locale. Întrucât 17 dintre acestea nu au fost revocate, am formulat acţiune la instanţa de contencios administrativ. În prezent sunt în curs de judecată, în diferite faze procesuale.

–          Consiliul Judeţean Argeş  – două hotărâri

–          Topoloveni trei hotărâri

–          Drăganu două hotărâri

–          Slobozia   opt hotărâri au fost atacate la instanţa de contencios administrativ pentru că au fost adoptate fără respectarea cvorumului cerut de lege

–          Valea Danului o hotârâre

–          Bălileşti o dispoziție

–          În permanenţă consilierii juridici întocmesc adrese către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru întocmirea actelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI