Precizări de la Finanţe: cine trebuie să depună Formularul 600 privind asigurările la sistemul de pensii

În atenţia contribuabililor Persoane Fizice care realizează venituri din activităţi independente. Ce obligaţii au referitor la FORMULARUL 600, privind asigurările la sistemul de pensii.

CINE are obligaţia depunerii formularului 600?

Formularul 600 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din profesii liberale şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală) cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

CINE nu are obligaţia depunerii formularului 600?

Nu au obligaţia depunerii formularului 600 :
– persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii,
・    persoanele care au calitatea de pensionari ;
・    persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente impuse în sistem real care în anul precedent au realizat venituri sub plafonul minim de 35% din câştigul salarial mediu brut.

CARE este termenul de depunere a formularului 600?

Termenul de depunere a formularului 600 este :
– până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale;
(art. 148 alin. (5) din Codul Fiscal)
– în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal.
(art. 148 alin. (6) din Codul Fiscal)

CARE este cota de contribuţie de asigurări sociale?

Cota de contribuţie de asigurări sociale este cota pentru contribuţia individuală de 10,5%.
– Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3%.
Opţiunea:
– se exercită prin bifarea căsuţei corespunzătoare pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale,
– este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate,
– se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin depunerea formularului 600 la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal prin care se bifează căsuţa corespunzătoare renunţării la opţiune.

CARE sunt modalităţile de depunere a formularului 600?

Declaraţia se depune :
-Pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
– Prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Câştigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here