Precizări cu privire la monitorizarea apei potabile furnizate de Operatorul Regional SC Apă Canal 2000 SA. SC Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţa publicului că apa furnizată în aria de operare este monitorizată permanent în cadrul societăţii şi analizată în cadrul monitorizării de audit de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş, iar parametrii de potabilitate se încadrează în valorile admise conform reglementărilor în vigoare.

SC Apă Canal 2000 SA, prin Laboratorul Uzinei de Apă, laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii şi acreditat RENAR, efectuează monitorizarea operaţională a calităţii apei distribuite în conformitate cu programele anuale avizate de Direcţia de Sănătate Publică Argeş pentru sistemele publice de aprovizionare cu apă aflate în aria de administrare a societăţii. Conform programelor de monitorizare operaţională, locurile de prelevare stabilite în acord cu Direcţia de Sănătate Publică Argeş sunt staţii de tratare a apei, rezervoare de înmagazinare a apei, consumatori deserviţi.

Direcţia de Sănătate Publică Argeş şi Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti efectuează monitorizarea de audit a calităţii apei distribuite pentru sistemele publice de aprovizionare cu apă aflate în aria de administrare a societăţii.

SC Apă Canal 2000 SA comunică rezultate ale monitorizării calităţii apei distribuite prin postarea acestora pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, secţiunea „Informaţii Utile“, subsecţiunile „Calitatea apei“ şi „Caracteristici apă potabilă 24 ore“.

Comments

comments