Postul de manager al Spitalului din Leordeni, ocupat de Marian Clipici, scos la concurs

În timp ce liberalii se ceartă pe funcții, PSD-iștii organizează concursuri pentru a-și menține oamenii în funcții. Este și cazul postului scos la concurs pentru funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, ”prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Argeș”.

Postul de manager este ocupat în prezent de Marian Clipici, fost consilier județean și membru al PSD, om de bază la toate acțiunile partidului: mitinguri, împărțit de pliante… Rămâne de văzut dacă postul a fost scos la concurs special pentru Clipici, deși nu sunt mari dubii…

Iată și anunțul de concurs:Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 462/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș și H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, în perioada 05.11.2019 – 20.12.2019, desfășurându-se în două etape:
– proba scrisă (test grilă) va avea loc pe data 12.12.2019, ora 10.00, etapă eliminatorie; proba interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni pe baza temelor-cadru, în data de 17.12.2019, ora 10.00.
Dosarele de înscriere vor li depuse la sediul administrativ al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni (secretariat) până la data de 06.12.2019, ora 14.00.

Taxa de înscriere: 200 lei

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română, scris și vorbit; sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

În data de 07.11.2019, în intervalul orar 10.00 – 14.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, sub îndrumarea directorului medical.

Pe pagina web a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, respectiv www.spitalleordeni.ro, se află afișate: anunțul de concurs; bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Biroul Resurse Umane, tel. 0248.653.695”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here