Poliţia Română caută doritori pentru înscrierile la şcolile de poliţie

Mai sunt 9 zile în care vă puteţi pregăti dosarul de recrutare.

Dosarul trebuie să cuprindă:

a) cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare;
b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii;
c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
d) curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
e) cazierul judiciar al candidatului;
f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
g) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
i) trei fotografii 3×4 cm, color;
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

ŞI TU POŢI FI POLIŢIST!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.