Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, în cadrul Serviciului Logistică, Achiziţii, Administrativ şi Arhivă după cum urmează:
– inspector, clasa I, grad profesional superior;
– inspector, clasa I, grad profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– inspector, clasa I, grad profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: ştiinţe economice, juridice, inginereşti sau ştiinţe administrative;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
cunoştinţe operare PC – nivel mediu.
– inspector, clasa I, grad profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: ştiinţe economice sau juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
permis de conducere – minimum categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 decembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Poliţiei Locale din Piteşti, bd. Eroilor nr. 30, telefon 0248/210.230.

Comments

comments