Pitești. Tichete sociale pentru nou-născuți. Unde vă puteți adresa

sursa foto: Primăria Pitești

Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți: listele cu destinatarii finali, în curs de întocmire. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l1312022, a început acțiunea de întocmire a listelor cu destinatarii finali care vor beneficia de tichete sociale pentru nou-născuți.

Tichetele sociale pentru nou-născuți sunt acordate din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate” (POAD).

Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este biletul de valoare pe suport electronic, care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază – lipsa produselor de îngrijire a nou-născutului. Nou-născutul este copilul până la vârsta de 3 luni, la data solicitării.

Destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt:
a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 27712010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau la sesizarea unui terț;
c) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
l) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Cu ajutorul tichetului electronic, se achiziționează produse specifice trusoului pentru nou-născut și necesare îngrijirii nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentație pentru nou-născut, articole sanitare și medicale pentru mamă și pentru nou-născut.

Persoanele eligibile (destinatarii finali) beneficiază de tichetul social o singură dată, pentru un nou-născut, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, valoarea acestuia fiind de 2.000 de lei.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Tichetul se utilizează doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate (6 luni de la data emiterii) și numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nou-născuți, pentru care a fost emis.

Persoanele eligibile se pot adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, la sediul din Bd. Republicii nr.l178, bl. D5B, parter – fostul sediu al C.A.R. Pensionari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.