Potrivit ultimelor date centralizate, la sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Argeș erau înregistrați 7.750 șomeri (din care 3.642 femei), rata șomajului fiind de 2,99%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,02%, în această lună acest indicator a înregistrat o ușoară scădere cu 0,03 pp.

Din totalul de 7.750 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.786 erau beneficiari de indemnizație de şomaj, iar 5.964 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.407 șomeri provin din mediul rural și 1.343 sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri din Argeș au între 40-49 de ani – 2.061 de șomeri, iar cei mai puțini au între 25-29 de ani – 400 de tineri.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Argeș (30,3%), urmați de cei cu studii primare (23,26%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (18,88%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 14,25% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,34%. Șomerii fără studii reprezintă 8,97% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.908 persoane foarte greu ocupabile, 4.485 greu ocupabile, 118 mediu ocupabile și 239 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Argeș.

Comments

comments