În municipiul Piteşti, în cadrul centrelor de colectare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere au fost primite şi aprobate 1885 de cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinţei. Astfel, pentru sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017 au fost aprobate pentru energie termică un număr de 1463 de cereri, pentru gaze naturale – 383 cereri, energie electrică – 22 cereri, iar pentru lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri – 17 cereri.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:
– Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei. Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
– Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.
– Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata.

Comments

comments