Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş anunţă contribuabilii interesaţi că, potrivit prevederilor articolului 61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.
 
La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole. Pentru primul an în care veniturile au fost calificate ca venituri din activităţi independente, contribuabilii trebuie să declare până la data de 15 ianuarie a anului de impunere, la organul fiscal competent, veniturile şi cheltuielile estimate, pe baza formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit ”. 
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI