Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că persoanele condamnate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sunt obligate la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată, dar şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate.

 

Dobanzile reprezinta „echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale, ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv”, in timp ce penalitatile de intarziere reprezinta „sanctiunea pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv”.

Astfel, potrivit dispozitiilor din Codul de procedura fiscala, sumele datorate cu titlu de creante fiscale dau nastere la obligatii accesorii constand in dobanzi, penalitati si majorari de intarziere, astfel incat in virtutea principiului mai sus-mentionat se impune obligarea inculpatului la plata acestor sume de la data scadentei obligatiei de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal.

Comments

comments