Perioada de probă constituie vechime în muncă

0
539

La încheierea contractului individual de muncă, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, se poate stabili o perioadă de probă, aceasta fiind o clauză contractuală obligatorie. Această perioadă de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

La încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, verificarea aptitudinilor profesionale se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

Ca excepţie de la principiul perioadei de probă 90/120 de zile, absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior se încadrează, la debutul lor în profesie pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni. La sfârşitul perioadei de probă, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş.

Menţionăm că pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă, excepţia fiind în cazul salariatului care debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia, conform prevederilor art.31(3) din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada de probă constituie vechime în muncă. Potrivit prevederilor art.33 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here