Patroni din Argeș, aspru sancționați de ITM Argeș. Își plăteau angajații ”la negru”. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Argeş a efectuat în luna august 132 controale. Astfel, la 15 angajatori sancționați au fost identificate 32 de persoane care prestau muncă ”la negru”. Inspectorii de muncă au dat amenzi în valoare de 530.000 lei.

Au fost constatate următoarele deficiențe: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidență a salariaților; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto; alimentație publică, transport; spălătorii auto; construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 126 de controale și au fost date 9 amenzi în valoare totală de 32.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; neprezentare documente; lipsă echipament individual de protecţie; lipsă evaluare riscuri.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, alimentație publică, instalații electrice, spălătorii auto; construcţii, protecție și pază, transport, confecții textile, distribuție mărfuri.

Comments

comments