Părinții nu pot da copiilor mai mult de 3 prenume. S-a dat lege!

Părinții nu le pot da copiilor mai multe de trei prenume, prevede o lege promulgată de Klaus Iohannis. Astfel, înregistrarea prenumelui unui copil la naștere trebuie sa cuprindă maximum trei cuvinte.

Ce prevede noul act normativ:

19. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2.1) cu următorul cuprins: „Prenumele declarat la data înregistrării nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte.”

20. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „Dacă părinții nu au nume de familie comun sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut în certificatul medicat constatator al nașterii și declarația verbală a declarantului ori prenumele este format din mai mult de trei cuvinte, întocmirea actului de naștere se face pe baza declarației scrise și semnate de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here