Potrivit legislaţiei în vigoare, odată la 10 ani, Planul Urbanistic General (PUG) al unei localităţi trebuie reactualizat şi pus în acord cu toate modificările urbanistice care intervin în timp. Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general al oraşului Mioveni a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 32/15.04.2010. În urma acestei hotărîri s-a aprobat trecerea în intravilanul oraşului a unei suprafaţe de 1 523,25 ha de teren. Potrivit datelor furnizate de conducerea primăriei Mioveni, principala motivaţie pentru iniţierea acestor demersuri o constituie existenţa mai multor cereri din partea cetăţenilor de aprobări pentru construcţia de locuinţe, dar şi crearea de către administraţia locală de oportunitati pentru potentialii investitori. “În total, au fost trecute în zona de intravilan circa 1 523,25 de hectare. Zonele funcţionale existente au suferit modificări în structură şi mărime preluând amplasamente pentru obiective noi sau extinzându-se cu suprafeţe introduse în intravilan. Introducerea în intravilan a unor terenuri bine plasate, oferă oportunităţi (de extindere tehnico-edilitară, peisagistice, de acces, etc.) pentru a atrage investitori şi pentru a oferi tinerilor, terenuri pentru construirea de locuinte, în condiţiile legii.  Extinderea extravilanului în intravilan în viitorul apropiat va aduce şi venituri către bugetul local dar şi locuri de muncă pentru locuitorii oraşului”, ne-a declarat Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI