Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează operatorii economici care achiziţionează lapte de la producători că, până la data de 15 mai, trebuie să depună declaraţia lunară privind cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă.

 

Declaraţia lunară va fi transmisă atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie.

Declaraţia în format electronic va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte; informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar.

Declaraţia în format scris va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte; informaţiile referitoare la cantităţile totale de lapte achiziţionate lunar; numele şi prenumele reprezentantului legal al prim cumpărătorului, semnătura şi ştampila.

Orice întârziere în depunerea declaraţiilor lunare va fi sancţionată cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI