OAMG Argeş eliberează avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical pentru anul 2017

1,661 views

Începând cu data de 21.11.2016 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2017 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.

Acordarea avizului pentru anul 2017 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
– cerere tip (poate fi descărcată de pe site, Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);
– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2016, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe  care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);
– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2016 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
– copie a Certificatului de membru;
– copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz.
NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
PRECIZĂRI: Documentele pot fi depuse și de altă persoană decât titularul. Ridicarea avizului de liberă practică se poate face de către titular pe baza prezentării documentului de identitate sau împuternicirii (nelegalizată), însoțită de copie după cartea de identitate atât a titularului, cât și a persoanei împuternicite.

Program de lucru:  Luni –€Joi, orele 08.00-16.00.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.
”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”・ a declarat Estera Ambruș, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Comments

comments