Miercuri, 02 septembrie 2015, în şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, s-a votat un raport de adoptare a propunerii legislative pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 – Plx 432/2015.

 

Raportul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea acestei legi în ceea ce priveşte finanţarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, prin bugetele locale, şi nu din finanţarea complementară aşa cum este în prezent.

Tot prin această propunere se doreşte ca de acest drept să beneficieze şi personalul auxiliar. Propunerea legislativă are avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social, urmând să fie supusă dezbaterii şi votului în plenul Camerei Deputaţilor.

Comments

comments