O poliţie secretă, în 1842

Existenţa Poliţiei Secrete este atestată documentar într-un raport al Departamentului Treburilor din Năuntru din Principatul Ţării Româneşti, trimis Vistieriei în 1853, unde se arată că ,,pentru cheltuielile Poliţiei Secrete din oraşul Brăila este hotărâtă, prin lămurirea (decizia) din anul 1842, suma de lei trei mii pe fiecare an’’.

Tot în 1853, şeful Poliţiei Capitalei raporta unele neajunsuri pe care le avea ,,Comisia Secretă’’ din subordinea sa, având neapărată nevoie de 2.000 de galbeni, pentru nevoile operative.

Mai târziu, într-un document al Ministerului de Interne din 14 ianuarie 1860, se preciza: ,,La 2 ianuarie 1860, Consiliul de Miniştri a hotărât acordarea de fonduri pentru angajarea unor agenţi secreţi, câte doi de fiecare prefectură, întru întrebuinţarea iscodirii făcătorilor de rele’’.

D. Grecianu, prefectul judeţului Prahova şi şeful poliţiei din judeţ raportau ministrului că au trecut la executarea ,,ordinului de a se înfiinţa provizoriu doi agenţi secreţi, cu leafă de lei 200 pe lună, cu care să se poată face iscodirile cuvenite pentru descoperirea furtişagurilor ce adesea bântuie pe orăşeni’’ (19 ianuarie 1860).

Agenţii Poliţiei Secrete urmăreau obţinerea de informaţii referitoare în principal la: ameninţări la adresa Principatelor Române, atacurile la moralitatea publică, instigarea la nesupunere, atacul asupra proprietăţii, procurarea de arme, hoţii şi tâlharii organizaţi.

În 1871, în judeţul Vlaşca, cei zece agenţi ai Poliţiei Secrete aveau insigne de serviciu.

Dovadă a creşterii ponderii informaţiilor este şi cererea prefectului Poliţiei Capitalei, Mihai Marghiloman, de triplare a fondului trimestrial necesar Serviciului Poliţiei Secrete, care era de 500 de galbeni.

Rezultatele nu au întârziat să apară, la 9 februarie 1861 agenţii secreţi din Prefectura Poliţiei Iaşi au descoperit doi bărbați, care aveau asupra lor proclamaţii la revoltă, iar S.Voinescu, prefectul judeţului Prahova, informa ministerul că ,,odată cu începerea Poliţiei Secrete, furtişagurile şi tâlhăriile ce mai înainte se urmau, s-au curmat’’.

Având în vedere idealul cuceririi Independenţei, în februarie 1875, conservatorul Lascăr Catargiu a prezentat guvernului un referat pentru organizarea unui Serviciu de Siguranţă Publică.

Prin Jurnalul No.2/ 9iunie 1875, s-a aprobat înfiinţarea Serviciului de Siguranţă Publică ce are rol special în munca de poliție.

FOTO: Mihai Marghiloman (n.1819) a fost prefect al Poliţiei Capitalei în perioada 1860-1861 şi 1863-1865, punând accent pe informaţii.

SURSA: Facebook Politia Romana

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here