Astăzi 11 iulie, au început examenele de absolvire pentru elevii Școlilor Postliceale Sanitare.

În perioada 11-20 iulie, 194 de elevi vor susţine examenul de absolvire în specialitatea farmacie și 22 de elevi în specialiatatea balnefiziokinetoterapie. Centrele de examen sunt organizate în cadrul școlilor posliceale sanitare, și anume: Liceul teoretic ”Ion Cantacuzino”, Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”, Școala Postliceală Sanitară ”Christiana”, Școala Postliceală Sanitară FEG și Școala Postliceală Sanitară ”Henri Coandă” din Curtea de Argeș.

Membrii Ordinului, vicepreşedinţi în comisiile de absolvire

Ordinul Asistenților Medicali Argeș participă în cadrul acestei sesiuni de examen prin membrii săi: Dumitrașcu Ioan, Gonț Costin, Leuștean Cristina, Comăniță Nicoleta, Oprea Mihaela, ei având calitatea de vicepreședinți în comisiile de examen constituite la nivelul fiecărui centru de examen, conform OMECT Nr. 5005/2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

Atribuţiile comisiilor, aşa cum sînt reglementate de actul normativ, prevăd implicarea şi responsabilitatea membrilor în scopul bunei organizări şi desfăşurări a examenului de certificare. Elevii care participă la examenul de absolvire a şcolii postliceale ştiu deja că acesta va consta într-o probă practică, o probă scrisă, precum şi în realizarea şi susţinerea unui proiect.

Potrivit datelor statistice prezentate de reprezentanții Ordinului în comisii, sunt înscriși un număr de 216 elevi, astfel: Liceul teoretic ”Ion Cantacuzino” – 39, Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” – 46, Școala Postliceală Sanitară ”Christiana” – 73, Școala Postliceală Sanitară FEG – 45 și Școala Postliceală Sanitară ”Henri Coandă”– 13.

„Performanţa, o cerinţă a profesiei“

”Și în acest an, un număr semnificativ de elevi vor absolvi şcolile postliceale sanitare, ceea ce reflectă interesul şi apetenţa tinerei generaţii pentru profesia de asistent medical. Vom avea însă și în anul 2016 asistenți medicali fără diplomă de bacalaureat, întrucât, în ciuda tuturor demersurilor organizației noastre, legislația în vigoare permite acest lucru. Vom continua dar, să milităm pentru schimbarea permisivității legislative  pentru că ne dorim asistenți medicali cu diplomă de bacalaureat, premisă a pregătirii educaționale. Le doresc succes tuturor celor care vor susţine examenul! Îi aşteptăm pe toţi la sediul nostru, din strada Garoafelor nr. 6, et. 1, pentru a se înscrie în singura organizaţie profesională care, potrivit legii, îi autorizează în exercitarea profesiei”   a declarat Estera Ambruş, Președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Comments

comments