Mai mult de jumătate din parcul auto naţional o reprezintă autovehiculele mai vechi de 10 an.

În perioada 2008-2014, numărul total de autovehicule aflate în circulaţie în România a crescut cu 21%, ajungând la 4,9 milioane de autovehicule, însă cea mai mare parte a acestei creşteri a venit din importurile de maşini second-hand. În prezent, trei sferturi din autoturismele vândute în România sunt second-hand, arată o analiză recentă efectuată de consultanţii PwC România. 

Astfel, vârsta medie a parcului auto naţional a crescut de la 7,7 ani în 2008 la 12,9 ani în 2014, cu 4,6 ani mai mare decât vârsta medie a parcului auto din Uniunea Europeană. În acelaşi timp, ponderea autovehiculelor mai noi de 2 ani a scăzut de la 22% din totalul parcului auto la doar 4%.

Acest lucru poate fi explicat şi prin majorarea vârstei autovehiculelor second hand înmatriculate. De exemplu, vârsta medie a vehiculelor second hand înmatriculate în România este de peste 10 de ani.
„Constatăm că în ultimii 6 ani de zile, de când formula taxei de primă înmatriculare a fost pusă în acord cu regulile comunitare, parcul auto din România a îmbătrânit simţitor, astfel încât, continuând în ritmul actual, vârsta medie a parcului auto va crește la 14 ani până în 2020, ducând la creşterea emisiilor poluante, dar şi punând probleme de siguranţa traficului”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Consultanţă Fiscală, PwC România, unul dintre autorii analizei.

Rata anualã de înnoire a parcului auto este de 1,4% în România (adicã ponderea autoturismelor noi înmatriculate în totalul flotei auto), faþã de media europeanã de 5,1%.
România a înregistrat un vârf de înmatriculãri de autoturisme noi în 2007, urmat de o scãdere abruptã în timpul crizei economice și o tendințã constantã de scãdere dupã aceea.

Analiza raportului dintre autoturisme noi ºi second-hand în þãrile UE aratã cã România este mai apropiatã de piețele tradiționale second hand (cum sunt Olanda sau Portugalia), fiind o piaþã diferitã decât cea a producãtorilor tradiþionali de autovehicule (Germania, Franþa, Spania ºi Italia) – în care ponderea autovehiculelor noi înmatriculate este sensibil mai mare. De asemenea, situaþia din România este diferitã ºi de cea a altor þãri din regiune precum Polonia, Ungaria, Cehia ºi Slovacia, unde ponderea achiziþiilor de autovehicule second-hand este mult mai micã.

“În scopul stimulãrii vânzãrilor de autoturisme noi au fost adoptate o serie de mãsuri, cum ar fi programul Rabla, care vizeazã reducerea vârstei medii a flotei auto prin stimularea casãrii maºinilor vechi și a achiziþionãrii de autoturisme noi. Programul a fost eficient în îndeplinirea obiectivelor sale. Cu toate acestea, impactul economic al programului nu a fost suficient pentru a schimba tendinþele pieþei”, a adãugat Bogdan Belciu, Partener, Consultanþã pentru Management, de asemenea unul dintre autorii analizei.

„Analiza noastrã aratã cã actualul sistem de taxare existent în România nu reuºeºte sã stimuleze într-o mãsurã satisfãcãtoarea înnoirea parcului auto. Pentru a schimba situaþia, ar fi necesar ca þara noastrã sã ia în calcul un nou mecanism de impozitare al autovehiculelor – care sã þinã cont nu atât de capacitatea cilindricã, aºa cum este în prezent, ci de elemente precum nivelurile de emisii ale autovehiculelor ºi normele Euro ale motoarelor acestora. Desigur, acest sistem s-ar putea aplica gradual numai autovehiculelor înmatriculate dupã intrarea în vigoare a unui pachet legislativ conturat in acest sens  ºi oferind o perioadã de graþie cu un termen rezonabil”, a declarat Daniel Anghel.

Un exemplu de bune practici la nivelul UE îl reprezintã renunțarea la impozitarea autoturismelor în funcție de capacitatea cilindricã, în cazul unor țãri precum Irlanda, Marea Britanie sau Luxemburg, ºi trecerea cãtre un impozit bazat pe emisiile de dioxid de carbon. Alte state precum Germania sau Portugalia au inclus factorul emisiilor poluante în calculul impozitului auto, alãturi de capacitatea cilindricã. În toate cazurile menționate, trecerea la un nou impozit s-a fãcut treptat, aplicându-se în paralel sistemele de impozitare vechi ºi noi. Astfel, posesorii de autoturisme de la momentul schimbãrii modului de calcul al impozitului nu au fost direct afectați, impozitul nou aplicându-se doar mașinilor înmatriculate dupã acea datã.

“Armonizarea sistemului anual de impozitare al autovehiculelor cu taxa de înmatriculare va încuraja achiziția de autoturisme noi, eficiente, ceea ce va conduce la o scãdere a vârstei medii a parcului auto la 10 ani până în 2025, ajutând astfel la îndeplinirea de către România a obiectivelor de mediu asumate la nivel comunitar”, a conchis Bogdan Belciu.

Comments

comments