Numărul șomerilor din Argeș a crescut! 8.294 de oameni nu au un loc de muncă. La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (ITM) Argeș erau înregistrați 8.294 șomeri (din care 4.187 femei), rata șomajului fiind de 3,19%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,11%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,08 pp.

Din totalul de 8.294 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 3.596 erau beneficiari de indemnizație de şomaj, iar 4.698 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.302 șomeri provin din mediul rural și 1.992 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Argeș (31,38%), urmați de cei cu studii liceale sau postliceale (20,95%) și de cei cu studii primare (19,03%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 16,64% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 5,92%. Șomerii fără studii reprezintă 6,08% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.480 persoane foarte greu ocupabile, 3.698 greu ocupabile, 651 mediu ocupabile și 1.465 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre, transmit reprezentanții AJOFM Argeș.

Comments

comments