Nou proiect de lege pentru acordarea ajutorului pentru energie. Doar consumatorii vulnerabili îl vor primi. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are în lucru un proiect de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul ministerului.

În proiect sunt stabilite cuantumurile veniturilor minime ale persoanelor care pot cere ajutor pentru plata facturilor la energie electrică sau termică, precum şi sumele pe care statul le va acorda consumatorilor vulnerabili.

Ce este consumatorul vulnerabil. Consumatorul vulnerabil este acea persoană care  “din motive de boală, vârstă, venituri insuficiente sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale”, se arată în proictul de lege.

Consumatorii vulnerabili se incadrează in urmatoarele categorii:

 1. a) consumatori vulnerabili din motive de venit
 2. b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă
 3. c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate
 4. d) consumatori vulnerabili ca urmare a faptului ca gospodăria se află în zone izolate

În proiect se vorbeşte atât de ajutoarele pentru încălzire, care se poate face fie electric, fie prin gaze sau combusibil fosil, cât şi de suplimentul pentru energie, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.

Ajutorul se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul este de 810 lei/persoană, în cazul familiei, și de 1445 lei în cazul persoanei singure

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat este:

 1. a) de 250 lei/luna pentru gaze naturale;
 2. b) de 500 lei pentru energie electrică;
 3. c) de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri

Ajutorul se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. În cazul ajutorului pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Cererile de acordare a ajutorului se depun la primării.

Pentru acordarea ajutorului, indiferent de sitemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Suplimentul pentru energie – Mod de stabilire şi acordare

Persoanele vulnerabile beneficiază de un supliment pentru energie calculat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. a) 30 lei pentru cosumul de energie electrică;
 2. b) 10 lei pentru consumul de gaze naturale;
 3. c) 10 lei pentru consumul de nergie termică;
 4. d) 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului și se plătește direct furnizorului.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului se majorează la 50 lei.

Puteţi consulta întreg documentul AICI.

Dacă va fi aprobată, legea va intra în vigoare de la 1 septembrie 2021.

Comments

comments