Începând cu 1 aprilie, au intrat în vigoare modificările la pachetul minimal de servicii şi la pachetul de servicii de bază. Atât pacienţii asiguraţi, cât şi cei neasiguraţi beneficiază de la 1 aprilie de mai multe servicii medicale şi au fost introduse servicii noi.

Pachetul minimal de servicii este destinat persoanelor neasigurate în sistemul de sănătate. Acesta include servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor infecţioase ce pot provoca epidemii, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială şi servicii de prevenţie.

În baza acestui pachet, la supravegherea sarcinii şi a lăuziei, pacientele beneficiază de o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi de o consultaţie în primul trimestru de după naştere. Pentru fiecare situaţie de urgenţă pentru care se dă primul ajutor sau care este rezolvată la cabinetul medical se acordă o consultaţie de persoană, indiferent dacă aceasta este sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie. Medicii de familie pot acorda o consultaţie preventivă o dată la trei ani.

Pentru serviciile acordate pacienţilor neasiguraţi în regim de spitalizare continuă şi de zi, biletul de internare nu va fi necesar. Internarea în regim de spitalizare de zi se va face doar în cazul urgenţei medico-chirurgicale şi în cazul epidemiologic (pentru bolnavii ale căror afecţiuni nu necesită izolare). Persoanele neasigurate trebuie să suporte în totalitate costurile investigaţiilor paraclinice recomandate, tratamentul prescris de medicii de familie şi activităţile de suport (mai puţin examinarea pentru constatarea morţii şi eliberarea certificatului de deces).

Pachetul de servicii de bază este destinat persoanelor asigurate şi cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii.

Până acum, medicii de familie puteau acorda la domiciliu cel mult 21 de consultaţii pe lună, pentru persoanele care beneficiază de pachetul de bază. De la 1 aprilie, numărul se dublează, adică 42, însă nu mai mult de trei consultaţii pe zi! De ele pot beneficia asiguraţii nedeplasabili (invalizi), cei cu boli cronice (cu evoluţie lentă) sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiii de maximum un an sau cei de până în 18 ani cu boli infecto-contagioase (ce se răspândesc uşor) şi lăuzele. Tot consultaţie la domiciliu este considerată şi examinarea pentru constatarea decesului!

Gravidele asigurate au aceleaşi drepturi, la 4 consultaţii gratuite: trei în sarcină şi una după aceea. Planificarea familială include consilierea, indicarea unei metode contraceptive, evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar şi tratamentul complicaţiilor.

În cazul urgenţelor, fiecare asigurat poate beneficia de o consultaţie, cu excepţia copiilor, care au dreptul la două. Pentru afecţiunile acute şi subacute, precum şi acutizările bolilor cronice, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice e inclus în consultaţia gratuită.

În afecţiunile cronice, pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolii se acordă maximum patru consultaţii/trimestru, în limita a două pe lună, faţă de o una pe lună/trimestru, ca până acum.

Pe lista serviciilor medicale adiţionale oferite de medicii de familie a intrat şi spirometria (stabilirea funcţiei şi capacităţii respiratorii a plămânilor), alături efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate şi ecografia generală de abdomen şi pelvis.
Pe lista serviciilor diagnostice şi terapeutice au fost introduse recoltarea de material bioptic, tratamentul postoperator al rănilor abdominale şi al intervenţiilor chirurgicale ginecologice, sfatul genetic, precum psihoterapia pentru copii/adulţi şi kinetoterapia pentru copiii cu autism.

Pacienţii asiguraţi pot apela la medicul de familie, în timpul programului, pentru administrarea de medicamente, sub orice formă injectabilă.

Asiguraţii îşi pot schimba medicul de familie cu ajutorul cardului de sănătate, după minimum şase luni de înscrierea pe lista medicului. Mai devreme, mutarea se poate realiza doar în următoarele situaţii: acesta moare, nu se mai află sub contract cu casa de asigurări sau praxisul său este preluat.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI