Noi prețuri la bilete și abonamente la Filarmonica Piteşti. Filarmonica Piteşti pune în vânzare, începând cu 10 ianuarie, ora 8.00, la sediul său din Piteşti, Calea Bucureşti, Nr. 2, abonamente pentru perioada 17 ianuarie – 27 iunie 2019.

Preţul unui abonament este 700 de lei la categoria A (parter, rândurile G și H și balcon etajul 1 – rândul E), 500 de lei la categoria B (parter, rândurile C-F și I-M, balcon etajul 1 – rândurile F-G, loje etaj 1 – rândurile A și C, balcon etaj 2 – rândul E) și 400 de lei la categoria C (parter, rândurile A-B, balcon etajul 1- rândurile H-I, loje etaj 1 –rândurile B ți D, etaj 2 – loje rândurile A, B, C, D și balcon etajul 2 – rândurile F-G), conform H.C.L. nr. 447/2018.

Preţurile biletelor, pentru cele 40 de concerte şi recitaluri, sunt:
・ Preţ bilet concert loc categoria A –40 lei;
・ Preţ bilet concert loc categoria B –25 lei;
・ Preţ bilet concert loc categoria C –20 lei;
・ Preţ bilet concert extraordinar loc categoria A –50 lei;
・ Preţ bilet concert extraordinar loc categoria B –40 lei;
・ Preţ bilet concert extraordinar loc categoria C –30 lei;
・ Tarif unic bilet concert educativ –€5 lei;
Pentru studenţi, pensionari, şomeri, precum şi adulţii cu handicap mediu şi uşor, tariful biletului se reduce cu 50%.

Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepţia celor educative, când este tarif fix.

Abonamentele sunt valabile la concertele simfonice susținute de orchestra simfonică a Filarmonicii Pitești și la concertele camerale. Accesul la alte spectacole organizate se face exclusiv pe bază de bilet.

Accesul la spectacolele susţinute de Filarmonica Piteşti în semestrul I al anului 2019
este gratuit pentru:
・ Cetăţenii de onoare ai Municipiului Piteşti;
・ Elevii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român;
・ Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;
・ Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc.

Comments

comments