Noi măsuri privind reducerea răspândirii virusului COVID-19 la societatea Apă Canal 2000 SA. Ȋncepând cu data de 31.03.2020, ora 16:00  S.C. Apă Canal 2000 S.A. suspendă activitatea de relaţii cu publicul şi va derula operaţiunile de încasare facturi, eliberare avize, încheiere contracte şi comunicare clienţi, prin corespondenţă electronică.

Accesul publicului la sediul societăţii noastre din B-dul I.C. Brătianu nr. 24A,  precum şi la celelalte puncte de lucru, va fi complet restricţionat.

IMPORTANT. SC APA CANAL 2000 SA a întreprins toate măsurile necesare ca activitatea de furnizare a apei potabile şi de canalizare să nu aibă de suferit din cauza acestei situaţii excepţionale. Toate staţiile de tratare a apei au suficiente stocuri de materiale şi substanţe utilizate în procesele de potabilizare. Stocuri de materiale şi echipamente de rezervă au fost făcute şi la staţiile de epurare, astfel încât calitatea apei deversate să respecte condiţiile de mediu.

Personalul este instruit pentru situaţiile excepţionale ce pot apărea pe fondul unei eventuale extinderi a focarelor de coronavirus, scopul fiind acela de a asigura continuitatea serviciului. Consumul apei de la robinet este sigur, calitatea apei furnizate fiind strict monitorizată în laboratorul propriu, în baza unui program stabilit în comun cu Direcţia de Sănătate Publică Arges, rezultatele analizelor fiind postate pe pagina de internet a societăţii la Sectiunea Informatii Utile/ Calitatea Apei.

În perioada următoare nu vor fi executate debranşări sau lucrări care să ducă la sistarea furnizării apei, excepţie făcând situaţiile neprevăzute, generate de avarii şi lucrări de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă în curs de execuţie la nivel de arie de operare (acest tip de intervenţii vor avea un interval cât mai scurt de întrerupere).

PLATA FACTURILOR se poate realiza prin următoarele modalităţi:

Virament bancar în următoarele conturi (vă rugăm să indicaţi codul de client şi numărul de factură):

Banca Cont
BRD GSG Piteşti RO93BRDE030SV05734580300
BCR Piteşti RO07RNCB0022146935360001
Garanti Bank Piteşti RO96UGBI0000512009978RON
CEC Bank RO92CECEB00030RON0789756
Raiffeisen Bank RO32RZBR0000060003362322

Internet banking /mobile banking:

BRD GSG şi Garanti Bank. Vă rugăm să selectaţi denumirea companiei din cadrul secţiunii de plăţi facturi/utilităţi şi să indicaţi codul de client şi numărul de factură . Pentru aceste plăţi comisioanele sunt suportate de SC Apă Canal 2000 SA.

Debit Direct
* prin semnarea mandatului de debit direct la BRD GSG, BCR, Garanti Bank, CEC Bank şi Raiffeisen Bank de către clienţii acestor bănci, comisioanele fiind suportate de SC Apă Canal 2000 SA
* prin sistemul SEPA – direct debit la celelalte bănci din judeţul Argeş

Numerar, cu prezentarea unui exemplar din factură, comisioanele fiind suportate de SC Apă Canal 2000 SA

* la toate ghișeele sau terminalele de plată ale BRD GSG, Garanti Bank şi CEC Bank din județul Argeș

* în reţeaua punctelor de plată PayPoint pentru plăţi până la limita maximă de 5.000 lei

EMITEREA AVIZELOR TEHNICE. Documentaţiile necesare pentru emiterea de avize tehnice de specialitate, vor fi transmise prin  e‑mail la adresa contact@apa-canal2000.ro (peste 10 MB  se va utiliza serviciul  WE TRANSFER). Documentele necesare pentru obținerea avizelor şi formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea  Clienti / Formulare. Avizele vor fi eliberate în format electronic, după achitarea taxelor prin una din metodele de plată mai sus menţionate. Formatul original al avizelor va putea fi ridicat de la Ghiseul Unic după reluarea activităţii. In mod obligatoriu, în textul e-mailului se vor mentiona datele de contact ale solicitantului, în vederea validării documentaţiei de avizare şi emiterii facturii pentru taxele de aviz.

Relaţii pot fi obţinute telefonic, la numerele: 0248 212 010, 0248 625 050.

EXECUTIA DE BRANSAMENTE SI RACORDURI. Pe perioada instituirii stării de urgenţă, bransamentele si racordurile se vor executa limitat si in cazurile de maxima urgenta, coroborat cu lucrările de mentenanţă la nivel de arie de operare, respectiv cu disponibilitatea utilajelor în contextul excepţional actual.

ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE. Actele necesare pentru încheierea contractelor de furnizare, vor fi transmise prin e-mail la adresa contact@apa-canal2000.ro  (peste 10MB  se va utiliza serviciul  WE TRANSFER).

Lista actelor necesare pentru încheierea contractelor de furnizare sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea  Clienti / Formulare.

Relaţii pot fi obţinute telefonic, la numărul : 0348 404 609

TRANSMITEREA DE PETIŢII, COMENZI  ŞI SERVICII. S.C. Apa Canal 2000 S.A. pune la dispoziţia clienţilor următoarele canale de comunicare pentru transmiterea petiţiilor / solicitărilor:

E-mail: contact@apa-canal2000.ro
Fax:  0248 223 540
Serviciul  Facturare: 0248 223 677 (de luni până vineri intervalul orar 08:00 şi 16:00)
Serviciul Contractare : 0348 404 609 (de luni până vineri în intervalul orar 08:00 şi 16:00)
Ghiseul Unic: 0248 212 010, 0248 625 050 (de luni până vineri în intervalul orar 08:00 şi 16:00)
Posta pe adresa B-dul I.C. Brătianu, nr. 24 A, Piteşti.

SEMNALAREA DE DISFUNCŢIONALITĂŢI TEHNICE. Pentru a transmite eventualele situaţii de disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare, clienţii sunt rugaţi să sune la Dispeceratul Central, telefon 0248 223 237 (program permanent).

CITIREA CONTOARELOR. SC Apa Canal 2000 SA va citi lunar, prin angajaţii săi, apometrele clienţilor din toată aria de operare, ce deţin branşamente dotate cu contoare ce permit citirea la distanţă.

Clienţii deserviţi de branşamente dotate cu contoare mecanice, pot transmite indexul contoarelor astfel: prin e-mail contact@apa-canal2000.ro, prin crearea unui cont online pe site-ul societatii www.apacanal2000.ro, prin WhatsApp la numarul 0755 147 368 sau telefonic la numarul  0248 223 677, în perioada 20 – 30 ale lunii. Transmiterea indexului autocitit prin WhatsApp impune atasarea unei fotografii a indexului de pe apometru şi transmiterea urmatoarelor informatii: codul de client, adresa punctului de consum si indexul apometrului.

In lipsa comunicării indexului, serviciul va fi facturat estimat, automat, în baza mediei consumurilor pe ultimele 12 luni anterioare, urmând ca acest consum estimat să fie regularizat la citirea contorului.

Clienţii pot opta pentru primirea facturii în format electronic prin  crearea unui cont online, accesand site-ul societatii www.apacanal2000.ro, Sectiunea Clienti, Servicii Online. Avand in vedere situatia actuala recomandam clientilor sa opteze pentru aceasta  modalitate prin care vor intra in posesia facturii imediat ce aceasta a fost emisa. In perioada starii de urgenta facturile vor fi emise, arhivate electronic si distribuite doar clientilor care au cont online creat.Facturile emise catre clientii care nu au cont online vor fi distribuite la momentul incetarii starii de urgenta. Pana la intrarea in posesia facturilor clienti pot efectua plati pe baza facturilor emise in luna anterioara.

LABORATOARE. Se suspendă pe perioadă nedeterminată efectuarea de analizele fizico – chimice şi microbiologice externe solicitate de terţi, întrucât LABORATORUL DE APĂ POTABILĂ şi LABORATORUL DE APĂ UZATĂ din cadrul societăţii îşi vor concentra activitatea pentru monitorizarea permanentă a calităţii apei reci furnizate, respectiv a calităţii apei uzate evacuate în emisar.

MONITORIZARE MEDIU. Se suspendă pe perioadă nedeterminată toate activităţile legate de emiterea Autorizaţiilor de Mediu, cu menţiunea ca toate procedurile vor fi reluate dupa încetarea stării de urgenţă, fără consecinţe pentru utilizatorii care trebuie sa parcurgă această procedură.

SERVICIUL DE VIDANJARE. Pe perioada instituirii stării de urgenţă, serviciul de vidanjare se va presta cu precădere către beneficiarii de contracte în acest sens. Prestarea acestui serviciu către terţi se va face limitat, coroborat cu lucrările de mentenanţă la nivel de arie de operare, respectiv cu disponibilitatea utilajelor în contextul excepţional actual.

Comments

comments