Reglementările referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare al acestora și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund sunt cuprinse într-o hotărâre de guvern adoptată în ședința de mircuri, 21 decembrie.

Normele aprobate de Executiv stabilesc cadrul legal pentru sistemul care asigură trasabilitatea materialelor lemnoase rezultate din exploatarea pădurilor României. A fost necesar să se aprobe acest act normativ pentru că, în acest mandat, s-a îmbunătățit în mod semnificativ sistemul de urmărire a lemnului, numit pe scurt SUMAL. Acesta a fost utilizat și până în prezent de operatorii economici, dar prin dezvoltarea de anul acesta s-au eliminat anumite disfuncționalități și s-au dezvoltat componente care sprijină activitatea operatorilor economici și ale ocoalelor silvice.

Menționăm câteva din funcționalitățile îmbunătățite:
· ocoalele silvice vor avea posibilitatea să vadă în timp real toate transporturile de materiale lemnoase care se fac de pe teritoriul adminsitrat de ele
· operatorii economici care dețin depozite de materiale lemnoase pot să utilizeze de la intrarea în vigoare a HG toate informațiile introduse în SUMAL pentru raportări interne,
· se elimină posibilitatea transporturilor multiple cu același act de proveniență,
· se elimină posibilitatea să fie create stocuri false în depozite.

Sistemul permite transparentizarea circuitului pe care îl parcurge lemnul din momentul marcării până la destinatar, oferind cetățenilor o serie de informații necesare pentru monitorizarea a ceea ce se întâmplă în pădurile României. Actul normativ intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Comments

comments