Nici jumătate dintre profesori nu au luat peste 7 la Titularizare! Vezi rezultatele pe Argeș

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 – au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă în județul Argeș este de 295
  • Procentul notelor între 7 și 10 este de 46.68%
  • 12 candidați au obținut nota 10 (zece), la disciplinele Arte vizuale (educație plastică/ educație vizuală/educație artistică), Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii române/ comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română), limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizare), în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de către inspectoratul școlar în zilele de 29 iulie și 1 august 2022, după cum urmează :

  • repartizarea candidaților conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 29 iulie 2022
  • ședința de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica de predare incompleta, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin.
(3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul național, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 1 august 2022

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor)

Disciplina examen Nr. cand. cu nota < 5 Nr. cand. cu nota 5 – 7 Nr. cand. cu nota > 7 Note de 10
AGRICULTURA – HORTICULTURA 0 0 1 0
ALIMENTATIE PUBLICA 2 1 0 0
ARTA TEATRALA – ARTA ACTORULUI 1 0 0 0
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) 6 4 5 1
BIOLOGIE 7 10 8 0
CHIMIE 3 3 0 0
COMERT 0 0 1 0
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 4 5 3 0
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 0 0 2 0
ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA 0 3 0 0
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 33 17 14 0
EDUCATIE MUZICALA 3 6 4 0
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA 1 4 1 0
EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA 0 1 5 0
EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE 0 0 6 0
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA 0 1 1 0
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 0 0 0
FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE 0 2 1 0
FIZICA 4 1 1 0
GEOGRAFIE 3 4 3 0
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 3 3 0 0
ISTORIE 2 9 11 0
LIMBA GERMANA MODERNA 0 1 0 0
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 1 14 22 0
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 3 4 5 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 15 12 18 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) 8 16 38 1
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII 13 46 103 10
MATEMATICA 5 15 5 0
MECANICA 1 1 2 0
MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 0 3 6 0
PROFESORI DOCUMENTARISTI 0 1 1 0
PROTECTIA MEDIULUI 0 0 1 0
PSIHOLOGIE 0 0 1 0
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 11 15 6 0
RELIGIE ORTODOXA 1 1 17 0
SILVICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) 0 0 1 0
TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA (EDUCATOARE, INVATATORI, INVATATORI – EDUCATORI) 1 0 1 0
TRANSPORTURI RUTIERE 0 1 0 0
TURISM SI SERVICII 1 0 1 0
TOTAL 133 204 295 12

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here