Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:
– muzeograf IA S, Secţia Istorie-Pedagogie;
– conservator IA S, Secţia Conservare-Restaurare;
– muzeograf I S, Secţia Aer-Liber;
– referent de specialitate III S, în Compartimentul Financiar-Contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– muzeograf IA S: studii universitare de lungă durată profil istorie, cu diplomă de licenţă; vechime 4 ani în specialitatea studiilor; experienţă în cercetare, comunicare, proiecte cu finanţare reprezintă un avantaj;

– conservator IA S: studii universitare de lungă durată domeniul tehnic, cu diplomă de licentă; cursuri de specializare domeniul conservării bunurilor culturale; vechime 3 ani în specialitate; cunoştinţe solide de operare pe calculator şi utilizare a resurselor şi instrumentelor TIC reprezintă un avantaj;

– muzeograf I S: studii universitare de lungă durată, în profil istorie-muzeologie, cu diplomă de licenţă; vechime 2 ani specialitatea studiilor; cunoaşterea unei limbi străine, nivel avansat reprezintă un avantaj;

– referent de specialitate III S: studii universitare de lungă. durată în profil administrativ, financiar, cu diplomă de licenţă; vechime 3 ani specialitatea studiilor;
cunoştinţe operare în programe informatice de contabilitate, gestiune şi salarizare, reprezintă un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 30 iunie 2020, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 01 iulie 2020, ora 15.00 – selecţia dosarelor;
– 07 iulie 2020, ora 10.00 – proba scrisă – referent de specialitate III S;
– 07 iulie 2020, ora 12.00 – proba scrisă – muzeograf IAS şi muzeograf I S;
– 07 iulie 2020, ora 14.00 – proba scrisă – conservator IA S;
– 13 iulie 2020, ora 10.00 – interviu – referent de specialitate III S;
– 13 iulie 2020, ora 12.00 – interviul – muzeograf IS și muzeograf IA S;
– 13 iulie 2020, ora 14.00 – interviul – conservator S.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, str. Radu Golescu nr. 34, judeţul Argeş, telefon 0248/266.364.

Comments

comments