Munca la negru este încă la modă în Argeș! Au fost date amenzi de 983.000 lei. Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna octombrie. Inspectorii ITM Argeș au efectuat 175 de controale, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată. Astfel, la 31 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 88 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 30 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 983.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă, netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 177 de controale.
Au fost aplicate 12 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 51.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: exploatare forestieră, întreținere și reparații auto; construcţii, lucrări instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Comments

comments