Munca în străinătate. Noi obligații pentru agenții de plasare din Argeș. Ce transmite ITM. ”Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate este reglementată potrivit prevederilor Legii nr.156/2000, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, agentul de plasare a forței de muncă este persoana juridică constituită în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are ca activitate principală „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă“ cod CAEN – 7810. Agenții de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a cetăţenilor români, cu domiciliul în România, care solicită să lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de muncă transmise din străinătate de către persoane juridice sau fizice, în calitate de angajatori. Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare sau furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă, persoana mediată şi angajatorul străin este interzisă”, transmite ITM Argeș.

Agenţii de plasare desfăşoară pe teritoriul României activitatea de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– s-au înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul;

– au încheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;

– dispun de spaţiul şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

– au încadrat în muncă personal calificat în domeniul resurselor umane care face dovada experienţei în recrutare de personal;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, incompatibilă cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;- nu se află în faliment sau procedură de dizolvare.

Furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă pot desfăşura activitatea de plasare pe teritoriul României dacă au notificat Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială urmează să desfăşoare activităţile specifice în condiţiile legii. După înregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă, agenţii de plasare au obligaţia de a organiza o bază de date care să conţină:

– ofertele ferme de locuri de muncă din străinătate, cu toate specificaţiile acestora, cu elementele prevăzute în actul normativ enunțat mai sus, atât în limba statului de primire sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, cât şi în limba română;

– informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a locurilor de muncă;

– datele de identificare ale solicitanţilor locurilor de muncă, precum şi datele referitoare la calificările şi aptitudinile acestora.

Pentru medierea cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă încheie cu solicitanţii locurilor de muncă contracte de mediere în formă scrisă, cu includerea elementelor prevăzute în Legea nr. 156/2000, al căror conţinut este stabilit prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 384/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.

Comments

comments