lerestiÎn lumea-ntreagă se comemorează împlinirea  a  100  ani de la izbucnirea  primei  conflagraţii  mondiale.  După 2 ani  de  neutralitate,  se  alătură  şi  România  în  vara  anului  1916  –  an  în  care  s-au  format  multe  cimitire  pentru  pierderile  omeneşti. Cel mai mare  ca  suprafaţă  din  cele  6  Cimitire  ale  Eroilor  militari  din  judeţul  Argeş,  se  află  în  comuna  musceleană  Lereşti,  conform  «cimitire arges/comemorare.ro». Eroilor li se cuvine  respectul,  admiraţia  generaţiilor  actuale  şi  viitoare. Monumentul Eroilor, care are menirea să perpetueze amintirea evenimentelor istorice de însemnătate naţională, ar trebui conservat  pentru  posteritate, să nu-i  lipsească frumuseţea şi măreţia, să  dea  un  sentiment  de  înălţare  naţională  exprimată  prin  calitatea  artistică.  Cinstirea  memoriei  eroilor  români,  germani  şi  austrieci  care  şi-au  jertfit  viaţa  (majoritatea  până-n  25-30 ani)  în  zona  comunei,  este  un  lucru  pozitiv,  constructiv,  o  datorie  sacră,  de  onoare  a  fiecărei  autorităţi,  a  o  păstra  vie  printr-un  cimitir  demn  de  militarii  căzuţi  la  datorie  acum  un  secol. Toţi  sunt  Eroi – 316 români, 94 bavarezi, 73 austrieci (predomină numărul românilor!) şi 246 de  militari  neidentificaţi,  729  de militari  din  care  sunt  identificaţi  21 români,  55 austrieci  şi  20 bavarezi,  împreună  un  total  de  96  identificaţi  similar  cu  datele  din  cărţile: «Istorie şi Cultură în Lereşti-Muscel», de R. şi I.Oană, şi «Monumentele Eroilor Argeş-Muscel», de Gr.Constantinescu. Pentru ca memoria lor să  nu  decadă  în  uitare  cu  tot  ceea  ce  simbolizează  cimitirul  Eroilor;  conştientizarea jertfei–distrugerea  a  tot  ceea  ce  are  frumos  viaţa,  însemnătatea  lui  in  comunitate  şi în societate, scoaterea  la  lumină  a  istoricului  cimitirului  evocat  din  tradiţia  orală,  din  fotografii  vechi,  din  fişa de evidenţa a cimitirului, din arhivele  civile sau militare, etc, este necesar  (măcar o dată la 100 ani !) o restaurare şi o reabilitare temeinică, consolidarea în incintă şi împrejurimi (trotuare), îmbunătăţirea substanţială a aspectului  prin  decorarea  peisagistică  şi  ornamentarea  corespunzătoare,  menţinând  îngrijirea  periodică,  dar,  important  este  nu  doar  grija  optică  de  «Ziua Eroilor» (măcar salvarea de la aspectul părăsit !),  ci  mai  ales  îngrijirea  memoriei  neamului  nostru,  respectul  faţă  de  trecutul  istoric. Am  fi  datori  (ţinând cont de progresele bazelor de date) să încercăm  identificarea  a  cât  mai mulţi  militari  prin  ajutorul  arhivelor  locale/judeţene  şi/sau  cu  ajutorul Ambasadelor Germaniei şi Austriei  sau  a  Arhivelor  Militare  Germane  din  München. Prin  marcarea  unui  traseu (turistic) istoric,  având  în  vedere  elementele  istorice  şi  natural-peisagistic,  introducerea  şi  a  cimitirului  în(tr-un)  circuit  turistic,  ar  fi  un  punct  de  atracţie  pentru  turiştii  străini  şi  români,  un  avantaj  pentru  comuna  Lereşti,  s-ar  oglindi  realul  interes  al  autorităţilor  pentru  istoria  şi  aspectul  comunei. O  placă  standard-omologată  ‘Monument  Istoric’  cu  date  generale,  un  monument  funerar cu  datele  celor  96  militari  deja  identificaţi, un panou informativ  cu  istoricul  lor  cât  şi  date  tehnice  ca  suprafaţă,  locaţia  geografică,  altitudinea (poarta musceleană, mica ruină de la SV ? )  etc; existenţa  deja  a  curentului  electric  (2 panouri cu contoar, priză şi siguranţă montate pe un stâlp)  în  incintă  ar  înlesni  foarte  uşor şi  iluminatul  obiectivului,  alei  şi  bănci  care ar îndruma  la meditaţie şi reculegere etc, ar  arăta  cât  de  important  ne  este obiectivul  istoric,  ar arăta  voinţa,  creativitatea,  iniţiativa  de  bun  gospodar,  ar  fi  un  început  adecvat  pentru  o  carte  de  vizită  a  comunei. Când  datele  istorice  vor  impune  comemorarea  evenimentului  secular (cu manifestări religioase, militare, culturale, Onor prin intonarea ‘Imnul Eroilor’, etc.), s-ar  cuveni  ca  alături de  autorităţile  locale  şi  judeţene,  să  fie  şi  mass-media,  agenţii  de  turism,  oameni  de  istorie  şi  cultură,  etc., pentru a se  cinstii  toţi  eroii  care  şi-au  dat  viaţa  în  numele  idealurilor  neamului  lor,  indiferent  în  ce  tabără  s-au  aflat,  pentru  a  se  cunoaşte,  a  se  recunoaşte  şi  a  se  duce  mai  departe  numele  şi  renumele  comunei  Lereşti,  iar noi, urmaşii,  prin luare aminte,  avem speranţă că  va  rămâne împăcare, armonie  şi  pace  între  oameni.  
Vă mulţumesc pentru sprijinirea publicării acestui material! Mircea Iliescu, Lereşti

Comments

comments

DISTRIBUIȚI