Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: Examenul de bacalaureat se schimbă! Care vor fi probele susținute de elevii care intră anul acesta în clasa a IX-a

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că examenul de bacalaureat se va schimba pentru elevii care intră anul acesta în clasa a IX-a. „Elevii care încep clasa a IX a în anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de bacalaureat cu următoarele probe: 

A – proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane. 

B – două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere. 

D – probă scrisă la Limba și literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. 

E – probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, la alegerea candidatului, după cum urmează: 

a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, o probă scrisă din matematică și informatică cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări; 

b) pentru profilul real, specializarea științele-naturii, din filiera teoretică, o probă scrisă din fizică, chimie și biologie cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări; 

c) pentru profilul umanist, specializarea științe sociale, din filiera teoretică, o probă scrisă din istorie și științe socio-umane, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări; 

e) pentru filiera profesională, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire; 

f) pentru filiera vocațională, o probă specifică profilului sau specializării. 

Cum se poate promova examenul de bacalaureat

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții învățământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au susținut proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională  și proba de evaluare a competențelor digitale și au obținut cel puțin nivelul „independent”; 

b) au susținut  proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun şi au obținut cel puțin nota 6; 

c) au susținut probă scrisă la Limba și literatura maternă şi au obținut cel puțin nota 6; 

Absolvenţii care au susținut proba de evaluare a competențelor lingvistice și proba de evaluare a competențelor digitale li se eliberează certificate care atestă nivelul de competență lingvistică, respectiv nivelul de competență digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiționată de promovarea probelor scrise și practice. Proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării nu condiționează promovarea examenului de bacalaureat!”, a transmis Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here